STRONA GŁÓWNA

Jąkanie jest jedną z najczęściej występujących wad mowy. Szacuje się, że około 1% populacji ludzkiej cierpi na tę wadę. To zaburzenie płynności artykulacji występuje na całym świecie i w każdej kulturze. Jąkanie zakłóca komunikowanie się i przez to jest uciążliwe zarówno dla jąkającego się, jak i słuchacza. Jąkanie jest zaburzeniem złożonym, długotrwałym i wciąż nie ma zgodności, co do jego patogenezy. Uważa się, że jąkanie wywołuje nie jeden, lecz wiele współdziałających czynników (biologicznych, psychicznych, społecznych). Ze względu na powszechność zjawiska, od wielu lat prowadzone są badania nad różnymi sposobami leczenia jąkania. Tradycyjne metody okazują się być bardzo czasochłonne, a ich efektywność nie jest zbyt wysoka. Wiele ośrodków logopedycznych na całym świecie próbowało stworzyć korektor wady jąkania, tj. urządzenie pozwalające osobie jąkającej się na powrót do płynnej mowy w określonym czasie. Rozwój elektroniki przyczynił się do nowego podejścia w terapii jąkania. Możliwe stało się wprowadzanie modyfikacji w słuchowej pętli sprzężenia zwrotnego przy wykorzystaniu techniki cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych. Jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie urządzeń służących do poprawy płynności mowy jest Cyfrowy Korektor Mowy , nazywany także w skrócie DSA (ang. Digital Speech Aid), opracowany w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej w wyniku współpracy naukowej z partnerem kanadyjskim. Urządzenie przeszło z wynikiem pozytywnym badania w warszawskim Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. URZĄDZENIE JEST OPATENTOWANE

Masz pytanie ? Proszę napisz: telmatik@telmatik.pl