sterownik plc AF - kliknij by przej뜻 do oferty sterownik plc AF sterownik plc APB-22M - kliknij by przej뜻 do oferty sterownik plc APB sterownik plc SR-22M - kliknij by przej뜻 do oferty sterownik plc SR Panel SH-300 - kliknij by przej뜻 do oferty Panel SH-300 Licznik - kliknij by przej뜻 do oferty Liczniki Przeka펝ik czasowy, timer - kliknij by przej뜻 do oferty Czasowe Regulator temperatury - kliknij by przej뜻 do oferty Regulatory Zasilacze - kliknij by przej뜻 do oferty Zasilacze Czujniki - kliknij by przej뜻 do oferty Czujniki Konwertery - kliknij by przej뜻 do oferty Konwertery Komunikacyjne - kliknij by przej뜻 do oferty Komunikacja Si쿽wniki - kliknij by przej뜻 do oferty Si쿽wniki

PROSTE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE, STEROWNIKI PLC, LICZNIKI, REGULATORY, ZASILACZE, CZUJNIKI

   TELMATIK jest autoryzowanym i wy낢cznym przedstawicielem ARRAY CO.

   Jeste턬y firm, dostarczaj켧 urz켨zenia automatyki przemys쿽wej i powszechnego stosowania. Celem jako턢i naszego dzia쿪nia jest dostarczanie wyrobw niedrogich i mo퓄iwie 쿪twych w obs퀅dze .

      Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do firm i osb ju instaluj켧ych urz켨zenia elektroniczne. Mamy jednak nadziej, 풽 mo풽 ona by podstaw decyzji tworzenia w쿪snych miejsc pracy lub zmiany zakresu wykonywanych us퀅g. Proponujemy urz켨zenia mo퓄iwie proste, co u쿪twia ich instalacj , obs퀅g i ogranicza koszty. Naszym staraniem jest utrzymanie atrakcyjnych cen wyrobw tak, aby zapewni Pastwu mo퓄iwo뜻 tworzenia konkurencyjnych w쿪snych ofert . Szczeglnej uwadze polecamy uniwersalne sterowniki programowalne serii AF, APB i SR, pozwalaj켧e automatyzowa procesy, serwisowa maszyny, organizowa dzia쿪nia przynosz켧e u퓓tkownikom wymierne oszczdno턢i ( ograniczenie zu퓓cia energii elektrycznej, paliw, optymalizacja procesw i ich nadzorowanie, zmniejszenie strat w skutek awarii ).

NIE  STRZELAJ DO KOMARA Z ARMATY !!!POMOCNICZE; Jaki sterownik plc wybra, na co zwraca uwag ? Sterowniki programowalne PLC maja okre턫on architektur sprztow, ktrej nie mo퓆a dowolnie zmienia ( z wyj켾kiem stosowania dodatkowych modu농w dla danego sterownika plc ). Dlatego niezwykle wa퓆e jest precyzyjne ustalenie wymaga w tym ilo뜻 wej뜻 / wyj뜻 sterownika oraz ich rodzaj. Sterowniki plc maj wej턢ia dwustanowe o ro퓆ych napiciach pracy i analogowe o okre턫onych napiciach , pr켨ach ale te o r璨nej rozdzielczo턢i ( dok쿪dno턢i ) pomiaru. Typowe wyj턢ia PLC to styki przeka펝ikw albo prze낢czniki tranzystorowe, 펢d쿪 pr켨owe np. 4-20mA , ewentualnie napiciowe 0-10V. Sterowniki plc z wyj턢iami przeka펝ikowymi s wygodne, bo zapewniaj izolacj obwodw, mo퓄iwo뜻 낢czenia pr켨w zmiennych i sta퀉ch. Wad przeka펝ikw ( nie tylko w sterownikach plc ) jest ograniczona ich 퓓wotno뜻. Wyj턢ia tranzystorowe w PLC to nieograniczona trwa쿽뜻, mo퓄iwo뜻 pracy wyj턢ia sterownika PLC typu sta쿪 pulsacja co 1 sek. Niekiedy istotna jest wiksza szybko뜻 wyj턢ia tranzystorowego sterownika PLC, ni przeka펝ikowego. Ale Uwaga ! 즑twy sterownik plc, realizuj켧y programowo funkcje reprezentowane graficznie, z regu퀉 mo풽 pracowa z max. szybko턢i 2-4 Hz . Podawane przez producentw sterownikw PLC czasy zw쿽ki dla wej뜻 i wyj뜻 rzdu mS dotycz jedynie tych obwodw i mog by myl켧e dla oceny pracy ca쿮go sterownika plc. Podobnie wpisywane czasy przy programowaniu PLC to wewntrzny parametr bloku ( funkcji ) a nie mo퓄iwo뜻 ca쿮go sterownika. Podana dla sterownikw plc serii APB czstotliwo뜻 licznikw, generatorw 10kHz dotyczy wybranych blokw realizowanych sprztowo. Kolejna istotna rzecz przy wyborze sterownika plc to mo퓄iwo뜻 wy턻ietlania parametrw, nastaw komunikatw na oryginalnym LCD sterownika ewentualnie wsp車praca z oddalonym panelem HMI ( obs퀅ga przez sterownik plc popularnego protoko퀅 MODBUS RTU ) Zdecydowanie lepiej, gdy przed zakupem sterownika plc, mo퓆a pobra program , wykona projekt i przeprowadzi symulacj pracy PLC. Z naszej ofert najbardziej zaawansowane s sterowniki plc serii APB . Proste sterowniki plc serii AF znajduj zastosowanie w pracy autonomicznej bez komunikatw na LCD. Pliki do okre턫onego sterownika plc zamieszczamy na kocu opisu i pod przyciskiem pobierz.