TELMATIK
Produkty oferowane przez naszą firmę :
Więcej informacji - kliknij
AF-20MR-E PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
AF-10MR-E PLC sterownik programowalny

PROSTE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE plc AF (Array-FAB)

    Sterowniki programowalne plc ( moduły logiczne ) Array serii FAB wykorzystywane są do budowy układów prostej automatyki i sygnalizacji. Podstawową ich zaletą jest tania, wyjątkowo szybka i łatwa realizacja zamierzeń oraz możliwość późniejszych zmian programu. Osiągnięto to przez standaryzację niektórych cech sterowników takich jak: sposób montażu, zasilania, sterowania, ale przede wszystkim przez wprowadzenie łatwej metody ich programowania. Graficzne programowanie przez rysowanie schematu ( FBD , CFC ) stworzyło nową jakość urządzeń plc, dzięki którym, automatyzowanie i serwisowanie niektórych procesów mogą wykonywać szybko i tanio sami użytkownicy, a nie tylko ściśle wyspecjalizowani fachowcy. Obserwując na schemacie ( w czasie symulacji i późniejszej pracy sterownika ) przebieg podświetlanych połączeń od wejść do wyjść, nie musimy pamiętać o przeskokach, znacznikach, etykietach, rejestrach, przerwaniach itp., stosownych w innych metodach. Stosując programowalne sterowniki plc zapewniamy sobie uniwersalność ich wykorzystania ze względu na możliwy, różnorodny sposób ich działania. Ekonomicznie i praktycznie, czasami lepiej jest zastoswać prosty sterownik logiczny i np. szybki licznik zewnętrzny, albo odpowiednio łączyć czujniki, niż stosować wyszukany drogi ale szybki PLC.

Niektóre cechy serii AF: niska cena, niezawodność dzialania ( zweryfikowana praktycznie), różnorodne zasilanie z dużą tolerancją, mały pobór mocy, małe wymiary, bardzo prostote programowanie, komputerowa symulacja działania i podgląd pracy, bezpłatny program narzędziowy,, wystraczająco duża, nieulotna pamięć programu, brak ograniczeń w doborze rodzaju stosowanych bloków ( w sumie do 127), możliwość podglądania pracy sterownika w czasie rzeczywistym. Darmowy programy na PC to: QuickII.
Zastosowanie: proste sterowanie logiczne z mozliwym podglądem pracy na PC ( programem Quick II ), dedykowany do pracy autonomicznej tj. bez wyświetlania komunikatów i danych liczbowych na LCD, bez obsługi przez zewnętrzny HMI ( tu polecana jest seria APB ).

Tysiące sprzedanych AF potwierdza ich niezawodność i przydatność w prostych zastosowaniach

Certyfikaty (kliknij aby powiększyć)

Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć

WIĘCEJ o AF,   PROGRAM
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
APB-12MRDL PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
APB-22MRDL PLC sterownik programowalny


STEROWNIKI PROGRAMOWALNE plc APB

    Sterowniki programowalne plc APB należą do najmłodszej serii PLC firmy Array. Służą do budowy układów automatyki, sterownia oraz sygnalizacji. APB są programowane z użyciem komputera PC, w którym wcześniej przygotowujemy i testujemy program działania w formie schematu połączonych ze sobą bloczków funkcyjnych. Przyjęta, graficzna metoda ( FBD, CFC ) przygotowania do pracy sterownika PLC, jest najłatwiejszym sposobem programowania i analizy logicznego działania sterownika. Wykorzystano tu symbolikę wprowadzoną wraz z techniką cyfrową, jako łatwiejszą dla ludzi.
Seria sterowników plc APB wyróżnia się następującymi cechami: 32-bitowy procesor i rejestry, szybkie bloki liczników i generatorów do 10kHz, skalowane-precyzyjne wejścia analogowe (0,01V), wyjścia przekaznikowe albo tranzystorowe, opcja 4-20mA, możliwość wyświetlania komunikatów, wartości analogowych i stanów na LCD,swobodnie komponowane ekrany LCD, mozliwe zmiany ustawień liczników i nastaw czasowych z klawiatury przez dostępne rejestry, możliwość pamiętania stanów liczników po zaniku zasilania, blok arytmetyczny, dostępne "rozszerzenia" tj. dodatkowe do 98 wejść i 56 wyjść, darmowy program komputerowy z symulacją i podglądem działania sterownika, możliwość zastosowanie do 320 róznorodnych bloków funkcyjnych w swobodnym wyborze. Obsługa protokołu MODBUS RTU slave. Dobra współpraca z prostym panelem SH-300 lub innym Bezpłatny program na PC to APBSoft , polskei opisy.
Zastosowanie: sterowanie logiczne obiektów o większych wymaganiach np. potrzebnym podglądem na PC, komunikacją protokołem Modbus RTU, wyświetlanie komunikatów i danych na LCD albo zewnętrznym panelu HMI, szybkie ( sprzętowe ) liczniki i generatory, obliczenia arytmetyczne, dużo dokładnych wejœć analogowych, praca w sieci RS-485 albo Ethernet. Możliwość zapamiętania wybranych stanów, dłuższego podtrzymania pracy RTC po zaniku zasilania,

Korzystna realcja możliwości do ceny, zaawansowane funkcje
Certyfikaty (kliknij aby powiększyć)

Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć

WIĘCEJ o APB,    PROGRAM

W sprawach technicznych prosimy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
SR-22MRDC PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
SR-12MRDC PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
SR-22MRDC bez LCD (HMI)

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE plc SR (Super Relay)

    Sterowniki programowalne plc serii SR wykorzystywane są do budowy układów prostej automatyki , sterownia i sygnalizacji. Są one programowane z komputera PC, w którym wcześniej przygotowujemy ( i testujemy ) sposób działania w formie schematu połączonych bloczków funkcyjnych i logicznych. Przyjęta, graficzna metoda ( FBD, CFC ) przygotowania do pracy jest najłatwiejszym sposobem programowania i analizy działania sterowników logicznych plc, nie wymagającym znajomości zasad i języków programowania. Metoda wykorzystuje osiągnięcie techniki cyfrowej tj. stosowanie symboli logicznych, zmiast styków, co przy złożonych algorytmach jest istotne. Seria sterowników plc SR wyróżnia się następującymi cechami: możliwość wyświetlania prostych komunikatów, wartości i stanów na LCD, łatwe zmiany ustawień liczników i nastaw czasowych z klawiatury w udostępnianych blokach, możliwość oddalenia o kilknaœcie metrów panelu LCD (HMI) od sterownika i oddalenia o kilkadziesiąt metrów rozszerzeń tj. dodatkowych do 60 wejść, 40 wyjść . Istnieje moduł dźwiękowy ( komunikaty głosowe, dodatkowo obsługa linii telefonicznej, zdalne sterowanie DTMF ),skalowane wejścia analogowe (korekcja, naturalne wskazania na LCD, przesunięcia o stałą wartość ), darmowy program komputerowy z symulacją działania sterownika ( bez podglšdu pracy ), możliwość stosowanie do 128 bloków w dowolnym wyborze, bardzo szeroki zakres napięć zasilających. Przesyłanie danych do i z HMI (LCD z przyciskami), obsługa wielu oddalonych rozszerzeń, powoduje, że nie działa podglśd pracy on - line ( w czasie rzeczywistym ), tak jak w sterownikach plc APB czy AF . Wykrywane na wejściu impulsy musza miec minimum 50mS a zliczana częstotliwość nie więcej niż 2Hz. Niekiedy powoduje to konieczność odpowiedniego łączenia czujników lub stosowania szybszych liczników zewnętrznych. Podpowiedzi w pliku "Podpowiedzi rozwiązania" Darmowy program na PC to Super Cad .
Zastosowanie: Układy sterowania logicznego, szczególnie, gdy istnieje potrzeba oddalenia modułów rozszerzeń ( doadatkowych wejść / wyjść ) , oryginalnego SR-HMI ( LCD z przyciskami )
Certyfikaty (kliknij aby powiększyć)

Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć

WIĘCEJ o SR,    PROGRAM

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
SH-300 Prosty panel operatorski


SH-300 PROSTY PANEL OPERATORSKI / HMI

SH-300 jest programowalnym urządzeniem zawierającym graficzny wyświetlacz LCD, 20 przycisków oraz złącze do współpracy ze sterownikiem PLC lub podobnym. Po odpowiednim zaprogramowaniu, SH-300 pełni funkcję prostego interfejsu do komunikacji operatora ze sterownikiem Array APB, innymi sterownikami z Modbus RTU, Modbus ASCII, Fatek, Mitsubishi(Fx), Siemens(S7-200), Omron(CPM/CQM),Panasonic(FP1/FP0), Delta(DVP). Typowe zastosowanie to:
 • wyświetlanie stanów włączony / wyłączony
 • wyświetlanie wartości liczbowych
 • wyświetlanie komunikatów tekstowych - statyczne, dynamiczne
 • graficzne przedstawianie wartości liczbowych
 • odczytywanie i przesyłanie do sterownika nastaw, zawartości rejestrów itp.

WIĘCEJ o SH-300, PROGRAM

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
TC2400 Wskaźnik czasu / częstotliwości / licznik impulsów


TC-2400 LICZNIK-WSKAŹNIK IMPULSÓW albo CZASU albo CZĘSTOTLIWOŚCI / Bateria /

TC-2400 jest miniaturowym, uniwersalnym licznikiem czasu albo impulsów albo częstotliwości ( bez wyjść sterujących ). Użytkownik, zależnie od potrzeb, może wybrać jedną z poniższych funkcji urządzenia i jej wariant. Urządzenie posiada własne bateryjne zasilanie, co pozwala na wykorzystanie go np. jako licznika czasu pracy maszyny z zachowaniem stanu. Typowe zastosowanie to:
 • licznik czasu w wybranym formacie ( dni,godziny,minuty,sekundy lub tylko godziny itd. )
 • licznik impulsów z ustawianym zboczem wyzwalania i filtrem 50, 100 lub 600Hz
 • miernik częstotliwości od 2,5Hz do 1300Hz
 • tachometr w zakresie od 150 do 78000 obr/min

WIĘCEJ o TC-2400
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
TC-Pro482xx Programowalny licznik, czasomierz, tachometr

Więcej informacji - kliknij

TC-Pro482xxD Programowalny licznik, montowny na szynę DIN


TC-Pro482xx PROGRAMOWALNY LICZNIK IMPULSÓW albo PRZEKAŹNIK CZASOWY albo TACHOMETR ( miernik prędkości obrotowej) - DWA WYJŚCIA STERUJĄCE

/ Zamiennik OMRON H7CX ... i OMRON H5CX ... , łatwo programowany z PC /

TC-Pro482xx jest uniwersalnym urządzeniem licząco - sterującym wyposażonym w 6. pozycyjny wskaźnik główny i pomocniczy, dwa wejścia sygnałowe, dwa wejścia zerujące oraz dwa przekaźniki albo tranzystory wyjściowe. Urządzenie programuje się z klawiatury lub komputera. Korzystając z darmowego programu, bardzo prosto ustala się wymagany sposób pracy urządzenia, ze względu na automatycznie eksponowane charakterystyki dla wybranych ustawień. Wejścia mogą pracować jako napięciowe PNP lub beznapięciowe NPN. W czasie eksploatacji użytkownik bardzo łatwo może zmieniać nastawy, wykorzystując do tego frontowe przyciski - oddzielne dla każdej pozycji licznika. Przy pomocy oferowanych kabli, TC-Pro482xx można łączyć z komputerem bezpośrednio przez RS-232 lub przez konwerter USB/RS-232 . Zasilanie 100-240VAC albo 15-24VDC (24VAC). TC-Pro482xx może być łatwo stosowany zamiennie w miejsce zdecydowanie droższych podobnych urządzeń, ze zwględu na identyczne działanie a nawet podobną stosowaną symbolikę.

Wybierany przez komputerowe programowanie lub klawiatury licznika sposób pracy:

 • odmierzanie czasu, podwójne albo dwuprogowe odmierzanie czasu ( generator taktu, impulsów )
 • jednoprogowy albo dwuprogowy licznik impulsów max 5kHz. Wybór aktywnego zbocza.
 • zliczanie w dół albo w górę. Liczenie rewersyjne ( sterowane góra/dół ) albo niezależne wejście w górę i w dół, współpraca z enkoderem impulsowym ( funkcja kwadraturowa ).
 • licznik plus licznik sumaryczny (totalny) - kasowane niezależnie
 • licznik ilości cyki ( ilość impulsów na cykl, liczenie ilości cykli )
 • miernik obrotów - tachometr z ustawianymi progami
 • blokowanie przycisków
 • możliwe programowanie i monitorowanie pracy na ekranie PC

WIĘCEJ o TC-Pro482xx, PROGRAM

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
H5KLR-8BI Dwukierunkowy licznik impulsów


DWUKIERUNKOWY LICZNIK IMPULSÓW Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIKOWYM

Cyfrowy licznik pozwala na zaprogramowanie i zliczanie zadanej ilości impulsów, po której nastąpi przełączenie wbudowanego przekaźnika. Zliczanie może zachodzić w dwóch kierunkach np. impulsy podawane przez jedno wejście mogą być dodawane lub odejmowane przez zmianę stanu na wejściu drugim albo przez dwa niezależne wejścia ( jedno zwiększa , drugie zmniejsza stan). Licznik H5KLR-8B potrafi zliczać impulsy z enkodera z uwzględnieniem kierunku jego obrotów.Bardzo łatwe programowanie sposobu działania realizowane jest przyciskami. Ustawiana maksymalna szybkośc zliczania to 1000Hz albo 30Hz. Zastosowano typowe oznaczenia trybów pracy. Zastosowanie :
 • zliczanie i wskazywanie impulsów z czujników stykowych , indukcyjnych PNP , optycznych PNP itp.
 • kończenie procesu po osiągnięciu zadanej ilości impulsów ( przełączenie wyjścia )
 • zliczanie rewersyjne, współpraca z enkoderem impulsowym
 • kontrola ruchu przez zliczanie impulsów
 • wspomaganie układów z powolnymi sterownikami programowalnymi

WIĘCEJ o H5KLR-8BI


Więcej informacji- kliknij
H5KLR-11I Dwuprogowy licznik impulsów


DWUPROGOWY LICZNIK IMPULSÓW Z DWOMA WYJŚCIAMI PRZEKAŹNIKOWYMI

Cyfrowy licznik H5KLR-11I umożliwia zaprogramowanie i zliczanie impulsów z dwoma ustawianymi progami, po których nastąpować będzie przełączanie wbudowanych dwóch przekaźników. Zliczanie może zachodzić w jednym ustalonym kierunku ( zwiekszanie lub zmniejszanie stanu) Licznik ma dwa wyjścia i dwa wejścia - licznikowe i zerujące. Bardzo łatwe programowanie sposobu działania realizowane jest przyciskami.Ustawiana maksymalna szybkość zliczania to 1000Hz albo 30Hz Typowe zastosowanie :
 • zliczanie i wskazywanie impulsów z czujników stykowych , indukcyjnych PNP , optycznych PNP itp.
 • zmiana lub kończenie procesów po osiągnięciu zadanych ilości impulsów ( przełączanie dwóch wyjść, przy dwóch progach, )
 • kontrola ruchu przez zliczanie impulsów
 • wspomaganie układów z powolnymi sterownikami programowalnymi

WIĘCEJ o H5KLR-11I


Więcej informacji- kliknij
H8DA Licznik impulsów albo czasu


H8DA UNIWERSALNY LICZNIK IMPULSÓW albo PRZEKAŹNIK CZASOWY ( TIMER)

Uniwersalny licznik H8DA służy do liczenia impulsów i przełączania wyjœć po osiągnięciu ustawianych progów, albo do pracy jako przekaźnik czasowy ( Timer ). Działanie w trybie licznika impulsów albo przekaźnika czasowego można określać przez wybór ustawień - dostępnych trybów pracy. Urządzenie ma dwa wyjścia i trzy wejścia. Bardzo łatwe programowanie sposobu działania, realizowane jest przyciskami. Maksymalna szybkość liczania to 10000Hz, minimalny czas 1mS. Typowe wykorzystanie:
 • W trybie licznika: zliczanie ( góra/dół, enkoder ) impulsów, przełączanie wyjść po osiągnięciu zadanych ilości
 • w trybie przekaźnika czasowego:jednokrotne albo cykliczne przełączanie wyjść uzależnione od mijającego czasu.
 • Obsługa czujników stykowych, indukcyjnych, optycznych, PNP albo NPN.
 • ekspozycja stanów wejść wyjść, liczników

WIĘCEJ o H8DA


Więcej informacji - kliknij
H3C-R Przekaźnik czasowy

Więcej informacji - kliknij

TC-Pro482... Przekaźnik czasowy


PRZEKAŹNIK CZASOWY, TIMER

Przekaźniki czasowe stanowią grupę urządzeń sterujących, odliczających zadany czas jako opóźnienie sygnału wejściowego, włączenia zasilania ewentualnie pracy cyklicznej ( taktowania ). Przekaźnik czasowy ( Timer ) może mieć lub nie wejścia sterujące, róznić się rodzajem wyjść i możliwymi trybami pracy. W urządzeniach alanogowych ( H3C-R ) zadawanie czasu wykonywane jest pokrętłem a w cyfrowych ( TC-Pro482 ) przyciskami

Oferowane modele:
 • H3C-R
 • H3C-R11
 • TC-Pro482 ...
WIĘCEJ o PRZEKAŹNIKACH CZASOWYCH

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
AT-503 Mikroprocesorowy regulator


AT-503 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY albo INNYCH WIELKOŚCI

Regulator AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury albo innych wielkosci w trybie PID. Przy prawidłowo dobranych parametrach PID regulator zapewnia optymalny czas dochodzenia do zadanej wartości bez nadmiernych oscylacji wynikających z bezwładności obiektu. AT-503 potrafi samoczynnie ustawić parametry regulacji PID, dzięki funkcji "Auto Tuning". Urządzenie posiada dwa wskaźniki wartości aktualnej i zadanej, wykorzystywane również w czasie programowania przyciskami. Do wejścia można podłączyć czujnik typu PT100, JPt100 lub termoparę K,J,T,R ... albo w innym wykonaniu sygnał 0-10V Wyjście regulacyjne stanowi styk przekaźnika z sygnalizacją LED oraz regulacyjny sygnał 4-20mA albo 0-10V. Wyjście alarmowe to również styk przekaźnika i trzy diody LED. Regulator może kontrolowac grzanie lub chłodzenie ( zwiększanie lub zmniejszanie ).
Dołączamy przetłumaczoną instrukcję i naszą instrukcję skróconą.
Podstawowe parametry :
 • zasilanie: 100-240VAC
 • współpraca z Pt100, JPt100 lub termoparą (H,J,T,R,E,S,B,N), albo wejście 0-10V ( inny typ )
 • wyjście regulacyjne: przekaźnik 5A/250VAC oraz 4-20mA albo 0-10V, alarmowe przekaźnik
 • regulacja: PID (z funkcją autoregulacji), PI, P, ON/OFF
 • dokładność: +/- 0,3% lub +/- 2st.C
Oferowane modele AT-503-1141-000, AT-503-1161-000, AT-503-6141-000 ( wejście 0-10V )

WIĘCEJ o AT-503


Więcej informacji - kliknij
DR-4524 zasilacz 45W

Więcej informacji - kliknij
DR-60-24 zasilacz 60W

Więcej informacji - kliknij
DR-120-24 zasilacz 120W

ZASILACZE IMPULSOWE na szynę DIN 35

 • Napięcie zasilania 85-265Vac lub 120-370Vdc
 • Napięcie wyjściowe 12Vdc, 24Vdc
 • Moc wyjściowa: 30W, 45W, 60W, 75W, 120W, 240W
 • Wbudowany układ soft-start
 • Znak CE
 • Zastosowanie: zasilanie systemów automatyki przemysłowej
Zasilacze rodziny DR i DRP przeznaczone są do zasilania urządzeń automatyki przemysłowej. Przystosowane są do montażu na szynie DIN 35mm. Model DRP-240 wyposażony jest w układ korekcji współczynnika mocy (PFC).

WIĘCEJ o zasilaczach


Więcej informacji - kliknij
czujniki KMS-25

Więcej informacji - kliknij
czujniki KMS-23


CZUJNIKI STYKOWE - KONTAKTRONOWE, MAGNETYCZNE

      Magnetyczny czujnik kontaktronowy składa się z dwóch elementów - magnesu , mocowanego do części ruchomej i stałego styku elektrycznego, zwierającego się z chwilą zbliżenia magnesu. Styk umieszczony jest w bańce szklanej, wypełnionej gazem obojętnym, co w połączeniu z minimalnym ruchem wykonywanym przez styki ( pod wpływem pola magnetycznego ) zapewnia większą szybkość działania i trwałość ( ponad milion ).
Zalety czujników kontaktronowych to: niska cena , większa niż mechanicznych czujników stykowych trwałość i szybkość, odporność na trudne warunki środowiskowe, działanie bez zasilania, współpraca z różnorodnymi rodzajami wejść urządzeń elektronicznych. Wady to konieczność stosowania magnesu, a w stosunku do indukcyjnych czujników zbliżeniowych ograniczona trwałość i mniejsza szybkość działania.
Typowe zastosowania to: badanie położenia elementów ruchomych takich jak osłony, drzwiczki, wykrywanie pozycji krańcowych, liczenie obrotów ( po uwzględnieniu trwałości ). Czujniki kontaktronowe często współdziałają z różnorodnymi dźwigienkami , zapadkami itp. Sam styk kontaktronowy może reagować na silne pola magnetyczne np. wytwarzane przez cewki z prądem stałym.

WIĘCEJ o czujnikach magnetycznych ( kontaktronowych )


Więcej informacji - kliknij
czujniki SICK

Więcej informacji - kliknij
czujniki TWT

Więcej informacji - kliknij
czujniki HIGHLY


INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

Zastosowanie: wykrywanie obecności metalu w strefie działania czujnika a przez to kontrola położenia i przemieszczania elementów. Podłączone do liczników, sterowników lub układów przekaźnikowych mogą liczyć elementy, obroty, pozycjonować lub kontrolować ruchome części. Wykrywanie metalu, zależnie od typu czujnika możliwe jest od 0 do 15mm Czujniki mogą pracować w trudnym środowisku - IP67 ( odporne na zapylenie i wodę ), zakres temperatur pracy -25oC do +70oC. Czujniki indukcyjne są bardzo trwałe i stosunkowo szybkie. Odpowiednio dobrane zapewniają dużą precyzję działania.
Podstawowy podział oferowanych czujników:
 • - trójprzewodowe z niezależnym wyjściem napięciowym, zasilane 10-30V DC , wyjścia NO lub NC, PNP albo NPN
 • - dwuprzewodowe, prądowe, zasilane 10-30V DC
 • - obudowy metalowe, gwintowany cylinder z czołem wbudownym lub nie
 • - obudowy prostopadłościenne, mocowane wkrętami
WIĘCEJ o zbliżeniowych czujnikach indukcyjnych
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
odbiciowy PF

Więcej informacji - kliknij
odbiciowy VTE

Więcej informacji - kliknij
odbiciowy TOO


CZUJNIKI OPTYCZNE

Zastosowanie: Wykrywanie elementów znajdujących się na drodze wiązki światła. Strefa działania od 0 do 10m
Podstawowy podział oferowanych czujników:
 • czujniki odbiciowe ( wiązka światła odbija się od przedmiotu i wraca do czujnika)
 • czujniki refleksyjne ( przedmiot przerywa wiązkę światła normalnie odbijaną od odblasku)
 • czujniki typu bariera (nadajnik i odbiornik są po przeciwnej stronie przedmiotu)
 • czujniki świadłowodowe (wiązki światła prowadzone są światłowodami)
 • wyjście półprzewodnikowe - tranzystor
 • wyjście przekaźnikowe
 • różne napięcia zasilania
WIĘCEJ o czujnikach optycznych
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
PT0-10 czujnik temperatury z przetwonikiem


Więcej informacji - kliknij
przetwornik ST-5310


PRZETWORNIKI I CZUJNIKI TEMPERATURY

  Przetworniki mają za zadanie przetworzyć zmieniający się pod wpływem temperatury parametr czujnika ( np. rezystancję, napięcie ) na sygnał elektryczny, dogodny do przesyłania i ostatecznego pomiaru. Poza czujnikami rezystancyjnymi i termoparami ostatnio często wykorzytsywane są czujniki półprzewodnikowe. Tak więc sygnał z czujnika może mieć postać niewielkich zmian napiecia czy rezystancji a w przypadku scalonych czujników z wbudowanym układem elektronicznym może to być nawet informacja cyfrowa. Przetworniki można dzielić ze względu na:
 • typ wykorzystywanego czujnika temperatury ( np. pt100, termopara, półprzewodnik) i sposób jego podłączenia ( 2,3 lub 4 przewody )
 • zakres przetwarzania sygnałów tj. zakres mierzonych temperatur
 • rodzaj sygnału wyjściowego 0-10V lub 0-20mA lub 4-20mA
 • zasilanie , jego wielkość i sposób doprowadzenia. Typowe to wydzielone zaciski lub zasilanie przez pętlę pomiarową (4-20mA )
 • budowę i sposób montażu. Np. szyna 35mm typu DIN, głowica przy czujniku
 • warunki pracy czyli zakres dopuszczalnych temperatur dla samego przetwornika, wilgotność itd.

WIĘCEJ o czujnikach i przetwornikach temperatury


Więcej informacji - kliknij
pływakowy, kontaktronowy, pionowy

Więcej informacji - kliknij
pływakowy, kontaktronowy, poziomy

Więcej informacji - kliknij
Czujnik pływakowy 4A/250V

CZUJNIKI POZIOMU CIECZY

 • KSL-35-PP Czujniki pływakowe miniaturowe pionowe ze stykiem kontaktronowym max.0,5A/200V
 • KSL-88-PP Czujniki pływakowe miniaturowe poziome ze stykiem kontaktronowym max.0,5A/200V
 • Key Czujnik pływakowy typu "gruszka" ze stykiem przełącznym 4A/250V
Czujniki wykorzystywane są do kontroli poziomu cieczy. Konstrukcje miniaturowe zalecane są do instalacji z elektronicznymi sterownikami np. programowalnymi AF lub SR. Czujniki kontaktronowe, ze względu na zamknięcie elemenu stykowego w bańce szklanej wypełnionej gazem obojętnym, charakteryzują się ogromną trwałością, rzędu miliona zadziałań. Czujnik pływakowy "Key" może być stosowany do bezpośredniego załączania obwodów wykonawczych - niewielkich pomp , przekaźników itp.

WIĘCEJ o czujnikach poziomu cieczy


Więcej informacji - kliknij
AR-1521U Konwerter USB/RS232,485,422

Więcej informacji - kliknij

USB/RS-232 Konwerter USB/RS232


KONWERTERY USB / RS-232, RS-485, RS-422Oferowane modele:
 • AR-1521U ( USB / RS232 Rx Tx, RS485, RS422 - optoizolacja, Prolific )
 • UR 232 ISO ( USB / RS232 izolacja Rx Tx DTR RTS DSR CTS - FTDI )
 • USB / RS232 ( USB / RS232 Rx Tx DTR RTS DSR CTS - FTDI )
 • TRU-5322 ( RS232, RS485 / RS422, RS485 - optoizolacja )
WIĘCEJ o KONWERTERACH


Więcej informacji - kliknij
CM-180Moduł komunikacyjny

Więcej informacji - kliknij

Cxx-360Moduł analogowy, temeperaturowy


MODUŁY ROZPROSZONE RS-485, MODBUS


      Moduły rozproszone stanowią grupę urządzeń instalowanych lokalnie lub w pewnym oddaleniu, pozwalających na przesyłanie standardowym protokołem Modbus RTU informacji o wartościach liczbowych lub dwustanowych. Dzięki tym urządzeniom można np. połączyć ze sobą dwa oddalone sterowniki APB ( slave ) albo wymienić informacje z inną siecią RS-485, ewentualnie umieszczać w sterowniku APB odczyty oddalonych pomiarów analogowych, temperaturowych, dwustanowych. Urządzenia nadają się do przesyłania niezbyt dużych ilości danych
Oferowane modele:
 • CM-180 moduł komuinkacjyjny, konwertujacy
 • CAI-360 12 wejść analogowych 0-10V albo 4-20mA
 • CDI-360 24 wejścia dwustanowe izolowane
 • CPT-360 9 wejść PT100, PT1000, KTY
 • CDIRO-360 8we/8wy dwustanowych
WIĘCEJ o modułach rozproszonych

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
ATC-863 Radiomodem

Więcej informacji - kliknij

ATC-1000 Bramka Ethernet TCP/IP


RADIOMODEMY,     BRAMKI ETHERNET TCP/IP


      Radiomodemy pozwalają na bezprzewodowe łączenie urządzeń np wygodne oddalenie panelu operatorskiego od sterownika. W czasie programowania wybiera się kanał ( częstotliwość pracy ) i parametry portu szeregowego

Podstawowe dane :
 • Pasmo 433 MHz
 • Komunikacja pół-dupleks
 • Maksymalna moc ATC-863 to 10mW ( 300m w wolnej przestrzeni )
      Bramki ethernetowe TCP/IP umozliwiają łączenie urządzeń, komputera przez sieci ethernetowe. Bramka o nadanym adresie IP połączona portem szeregowym ze sterownikiem będzie "widoczna" w sieci ethernetowej przez kartę sieciową komputera ewentualnie drugą bramkę. W czasie programowania wybiera się kanał ( częstotliwość pracy ) i parametry portu szeregowego

Podstawowe dane :
 • Porty RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet RJ45
 • Praca jako klient ( master ) albo serwer ( slave )
 • Program symulujący port com w komputerze z kartą sieciową
WIĘCEJ o radiomodemach i o bramkach ethernetowych

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail

Więcej informacji - kliknij
Półprzewodnikowy przekaźnik przemysłowy ASR

Więcej informacji - kliknij
radiator do ASR


PÓŁPRZEWODNIKOWE PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE

  Prawidłowo wykonane i zainstalowane przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają praktycznie nieskończoną zdolność łączeniową . Przekaźniki elektromechaniczne ze względu na zużywanie się elementów mechanicznych i styków wytrzymują średnio od 50-100tys zadziałań. Tak więc tam, gdzie przełączanie jest częste, warto rozważyć zastosowanie półprzewodników. Jeśli zmienno prądowy przekaźnik półprzewodnikowy wyposażony jest w układ włączania w zerze tj. w chwili gdy wartość napięcia ma wartość 0 V,to dodatkowo osiąga się eliminację zakłóceń i wzrost niezawodności. Wyłączanie półprzewodnikowych przekaźników AC również zachodzi w zerze - naturalny sposób wyłączania triaka (elementu wykonawczego) UWAGA Przekaźniki AC nie mogą pracować w obwodach DC. Przekaźniki półprzewodnikowe mogą wymagać radiatorów !!! Niektóre parametry:
 • napięcie wejściowe ( sterujące ) 80-280VAC albo 4-32VDC
 • napięcie wyjściowe ( przełączane ) 24-280VAC
 • maksymalny prąd obciążenia z radiatorem 25A albo 40A albo 75A
 • włączanie i wyłączanie w zerze ( przy chwilowej warości napięcia 0V )
 • sygnalizacja stanu włączenia diodą LED
 • osłona ochronna

WIĘCEJ o przekaźnikach półprzewodnikowych


Więcej informacji - kliknij
HARL-3624 Siłownik elektryczny - aktuator


SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE - AKTUATORY

Siłowniki są elementami wykonawczymi tj. zamieniającymi sygnały sterujące na działanie mechaniczne . Spośród wielu wykonań, dużą popularnością cieszą się siłowniki teleskopowe napędzane silnikiem elektrycznym prądu stałego ( aktuatory ). Wykorzystywana przekładnia ślimakowa ( trzymana nakrętka, liniowo przesuwająca się po śrubie obracanej silnikiem ) zapewnia dużą siłę mechaniczną , przy małych mocach silników . Dodatkową ogromną zaletą tego typu siłowników jest samoistne blokowanie ewentualnego przemieszczania się przy wyłączonym silniku. Jeśli siłownik, poza wyłącznikami krańcowymi , wyposażony jest w impulsator, można zatrzymywać go w dowolnej pozycji na podstawie policzonej ilości impulsów. Tak więc ustawienia mogą być nie tylko dwustanowe ale i proporcjonalne do sygnału, precyzyjnie wykonywane. Siłowniki zbudowane na opisanej zasadzie dobrze nadają się do okresowego sterowania klapami, zasuwami, zaworami, bramami, jednak nie są tak szybkie i trwałe jak hydrauliczne , czy pneumatyczne.
Typowe zastosowanie :
 • Wielopozycyjne ustawianie klap, zasuw, dźwigni zaworów itp.
 • Otwieranie i zamykanie okienek wentylacyjnych np. w szklarniach, oddymianie
 • Pozycjonowanie anten lub baterii słonecznych
 • Przesuwanie podajników lub magazynów ( odbiorników ) elementów, materiałów sypkich itp.

WIĘCEJ o siłownikach


Kliknij by powiększyć
SZAFKA STERUJĄCA

Kliknij aby powiększyć
SZAFKA STERUJĄCA

SZAFKI STERUJĄCE

      Kompletne szafki sterujące wykonywane są na podstawie wymagań określanych przez klienta. W przedstawianych wymaganiach, poza opisem potrzebnych funkcji, można ustalać potrzebną jakość wykorzystywanych elementów takich jak: obudowa, elementy łączeniowe i sygnalizacyjne, czujniki itp. Szafki dostarczane są w formie gotowej do instalacji w systemie sterownia i sygnalizacji, co znacząco ułatwia realizację zadania. Zastosowanie sterowników programowalnych pozwala, poza podstawowym sterowaniem urządzeniami, realizować funkcje takie jak : powiadamianie głosem, zestawianie połączeń telefonicznych, zdalnego sterowania z klawiatury telefonu, akumulatorowego podtrzymania ( nadzorowanego ) pracy urządzenia , alarmowania syrenką , wyświetlania na wskaźniku LCD ( dotyczy sterowników APB i SR ) komunikatów i mierzonych wartości.


TELMATIK