TELMATIK
Produkty oferowane przez naszą firmę :
Więcej informacji - kliknij
AF-20MR-E PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
AF-10MR-E PLC sterownik programowalny

PROSTE STEROWNIKI PROGRAMOWALNE AF (Array-FAB)

    Sterowniki programowalne ( moduły logiczne ) Array serii FAB wykorzystywane są do budowy układów prostej automatyki i sygnalizacji. Podstawową ich zaletą jest tania, wyjątkowo szybka i łatwa realizacja zamierzeń oraz możliwość późniejszych zmian programu. Osiągnięto to przez standaryzację niektórych cech sterowników takich jak: sposób montażu, zasilania, sterowania, ale przede wszystkim przez wprowadzenie łatwej metody ich programowania. Graficzne programowanie przez rysowanie schematu ( FBD , CFC ) stworzyło nową jakość urządzeń, dzięki którym, automatyzowanie i serwisowanie niektórych procesów mogą wykonywać szybko i tanio sami użytkownicy, a nie tylko ściśle wyspecjalizowani fachowcy. Obserwując na schemacie ( w czasie symulacji i późniejszej pracy sterownika ) przebieg podświetlanych połączeń od wejść do wyjść, nie musimy pamiętać o przeskokach, znacznikach, etykietach, rejestrach, przerwaniach itp., stosownych w innych metodach. Stosując programowalne sterowniki zapewniamy sobie uniwersalność ich wykorzystania ze względu na możliwy, różnorodny sposób ich działania. Ekonomicznie i praktycznie, czasami lepiej jest zastoswać prosty sterownik logiczny i np. szybki licznik zewnętrzny, albo odpowiednio łączyć czujniki, niż stosować wyszukany drogi ale szybki PLC.

Niektóre cechy serii AF: niska cena, niezawodność dzialania ( zweryfikowana praktycznie), różnorodne zasilanie z dużą tolerancją, mały pobór mocy, małe wymiary, bardzo prostote programowanie, komputerowa symulacja działania i podgląd pracy, bezpłatny program narzędziowy,, wystraczająco duża, nieulotna pamięć programu, brak ograniczeń w doborze rodzaju stosowanych bloków ( w sumie do 127), możliwość podglądania pracy sterownika w czasie rzeczywistym. Darmowy programy na PC to: QuickII.
Zastosowanie: proste sterowanie logiczne z mozliwym podglądem pracy na PC ( programem Quick II ), dedykowany do pracy autonomicznej tj. bez wyświetlania komunikatów i danych liczbowych na LCD, bez obsługi przez zewnętrzny HMI ( tu polecana jest seria APB ).

Tysiące sprzedanych AF, potwierdza ich przydatność i niezawodność w prostych zastosowaniach

Certyfikaty (kliknij aby powiększyć)

Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć

WIĘCEJ o AF,   PROGRAM
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
APB-12MRDL PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
APB-22MRDL PLC sterownik programowalny


STEROWNIKI PROGRAMOWALNE APB

    Sterowniki programowalne APB należą do najmłodszej serii PLC firmy Array. Służą do budowy układów automatyki, sterownia oraz sygnalizacji. APB są programowane z użyciem komputera PC, w którym wcześniej przygotowujemy i testujemy program działania w formie schematu połączonych ze sobą bloczków funkcyjnych. Przyjęta, graficzna metoda ( FBD, CFC ) przygotowania do pracy PLC, jest najłatwiejszym sposobem programowania i analizy logicznego działania sterownika. Wykorzystano tu symbolikę wprowadzoną wraz z techniką cyfrową, jako łatwiejszą dla ludzi.
Seria APB wyróżnia się następującymi cechami: 32-bitowy procesor i rejestry, szybkie bloki liczników i generatorów do 10kHz, skalowane-precyzyjne wejścia analogowe (0,01V), wyjścia przekaznikowe albo tranzystorowe, opcja 4-20mA, możliwość wyświetlania komunikatów, wartości analogowych i stanów na LCD,swobodnie komponowane ekrany LCD, mozliwe zmiany ustawień liczników i nastaw czasowych z klawiatury przez dostępne rejestry, możliwość pamiętania stanów liczników po zaniku zasilania, blok arytmetyczny, dostępne "rozszerzenia" tj. dodatkowe do 98 wejść i 56 wyjść, darmowy program komputerowy z symulacją i podglądem działania sterownika, możliwość zastosowanie do 320 róznorodnych bloków funkcyjnych w swobodnym wyborze. Obsługa protokołu MODBUS RTU slave. Dobra współpraca z prostym panelem SH-300 lub innym Bezpłatny program na PC to APBSoft , polskei opisy.
Zastosowanie: sterowanie logiczne obiektów o większych wymaganiach np. potrzebnym podglądem na PC, komunikacją protokołem Modbus RTU, wyświetlanie komunikatów i danych na LCD albo zewnętrznym panelu HMI, szybkie ( sprzętowe ) liczniki i generatory, obliczenia arytmetyczne, dużo dokładnych wejœć analogowych, praca w sieci RS-485 albo Ethernet. Możliwość zapamiętania wybranych stanów, dłuższego podtrzymania pracy RTC po zaniku zasilania,

Korzystna realcja możliwości do ceny
Certyfikaty (kliknij aby powiększyć)

Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć

WIĘCEJ o APB,    PROGRAM

W sprawach technicznych prosimy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
SR-22MRDC PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
SR-12MRDC PLC sterownik programowalny

Więcej informacji - kliknij
SR-22MRDC bez LCD (HMI)

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE SR (Super Relay)

    Sterowniki programowalne serii SR wykorzystywane są do budowy układów prostej automatyki , sterownia i sygnalizacji. Są one programowane z komputera PC, w którym wcześniej przygotowujemy ( i testujemy ) sposób działania w formie schematu połączonych bloczków funkcyjnych i logicznych. Przyjęta, graficzna metoda ( FBD, CFC ) przygotowania do pracy jest najłatwiejszym sposobem programowania i analizy działania sterownika logicznych, nie wymagającym znajomości zasad i języków programowania. Metoda wykorzystuje osiągnięcie techniki cyfrowej tj. stosowanie symboli logicznych, zmiast styków, co przy złożonych algorytmach jest istotne. Seria SR wyróżnia się następującymi cechami: możliwość wyświetlania prostych komunikatów, wartości i stanów na LCD, łatwe zmiany ustawień liczników i nastaw czasowych z klawiatury w udostępnianych blokach, możliwość oddalenia o kilknaœcie metrów panelu LCD (HMI) od sterownika i oddalenia o kilkadziesiąt metrów rozszerzeń tj. dodatkowych do 60 wejść, 40 wyjść . Istnieje moduł dźwiękowy ( komunikaty głosowe, dodatkowo obsługa linii telefonicznej, zdalne sterowanie DTMF ),skalowane wejścia analogowe (korekcja, naturalne wskazania na LCD, przesunięcia o stałą wartość ), darmowy program komputerowy z symulacją działania sterownika ( bez podglšdu pracy ), możliwość stosowanie do 128 bloków w dowolnym wyborze, bardzo szeroki zakres napięć zasilających. Przesyłanie danych do i z HMI (LCD z przyciskami), obsługa wielu oddalonych rozszerzeń, powoduje, że nie działa podglśd pracy on - line ( w czasie rzeczywistym ), tak jak APB czy AF . Wykrywane na wejściu impulsy musza miec minimum 50mS a zliczana częstotliwość nie więcej niż 2Hz. Niekiedy powoduje to konieczność odpowiedniego łączenia czujników lub stosowania szybszych liczników zewnętrznych. Podpowiedzi w pliku "Podpowiedzi rozwiązania" Darmowy program na PC to Super Cad .
Zastosowanie: Układy sterowania logicznego, szczególnie, gdy istnieje potrzeba oddalenia modułów rozszerzeń ( doadatkowych wejść / wyjść ) , oryginalnego SR-HMI ( LCD z przyciskami )
Certyfikaty (kliknij aby powiększyć)

Kliknij by powiększyć Kliknij by powiększyć

WIĘCEJ o SR,    PROGRAM

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
SH-300 Prosty panel operatorski


SH-300 PROSTY PANEL OPERATORSKI / HMI

SH-300 jest programowalnym urządzeniem zawierającym graficzny wyświetlacz LCD, 20 przycisków oraz złącze do współpracy ze sterownikiem PLC lub podobnym. Po odpowiednim zaprogramowaniu, SH-300 pełni funkcję prostego interfejsu do komunikacji operatora ze sterownikiem Array APB, innymi sterownikami z Modbus RTU, Modbus ASCII, Fatek, Mitsubishi(Fx), Siemens(S7-200), Omron(CPM/CQM),Panasonic(FP1/FP0), Delta(DVP). Typowe zastosowanie to:
 • wyświetlanie stanów włączony / wyłączony
 • wyświetlanie wartości liczbowych
 • wyświetlanie komunikatów tekstowych - statyczne, dynamiczne
 • graficzne przedstawianie wartości liczbowych
 • odczytywanie i przesyłanie do sterownika nastaw, zawartości rejestrów itp.

WIĘCEJ o SH-300, PROGRAM

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
TC2400 Wskaźnik czasu / częstotliwości / licznik impulsów


TC-2400 LICZNIK-WSKAŹNIK IMPULSÓW albo CZASU albo CZĘSTOTLIWOŚCI / Bateria /

TC-2400 jest miniaturowym, uniwersalnym licznikiem czasu albo impulsów albo częstotliwości ( bez wyjść sterujących ). Użytkownik, zależnie od potrzeb, może wybrać jedną z poniższych funkcji urządzenia i jej wariant. Urządzenie posiada własne bateryjne zasilanie, co pozwala na wykorzystanie go np. jako licznika czasu pracy maszyny z zachowaniem stanu. Typowe zastosowanie to:
 • licznik czasu w wybranym formacie ( dni,godziny,minuty,sekundy lub tylko godziny itd. )
 • licznik impulsów z ustawianym zboczem wyzwalania i filtrem 50, 100 lub 600Hz
 • miernik częstotliwości od 2,5Hz do 1300Hz
 • tachometr w zakresie od 150 do 78000 obr/min

WIĘCEJ o TC-2400
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
TC-Pro482xx Programowalny licznik, czasomierz, tachometr

Więcej informacji - kliknij

TC-Pro482xxD Programowalny licznik, montowny na szynę DIN


TC-Pro482xx PROGRAMOWALNY LICZNIK IMPULSÓW albo PRZEKAŹNIK CZASOWY albo TACHOMETR ( miernik prędkości obrotowej) - DWA WYJŚCIA STERUJĄCE

/ Zamiennik OMRON H7CX ... i OMRON H5CX ... , łatwo programowany z PC /

TC-Pro482xx jest uniwersalnym urządzeniem licząco - sterującym wyposażonym w 6. pozycyjny wskaźnik główny i pomocniczy, dwa wejścia sygnałowe, dwa wejścia zerujące oraz dwa przekaźniki albo tranzystory wyjściowe. Urządzenie programuje się z klawiatury lub komputera. Korzystając z darmowego programu, bardzo prosto ustala się wymagany sposób pracy urządzenia, ze względu na automatycznie eksponowane charakterystyki dla wybranych ustawień. Wejścia mogą pracować jako napięciowe PNP lub beznapięciowe NPN. W czasie eksploatacji użytkownik bardzo łatwo może zmieniać nastawy, wykorzystując do tego frontowe przyciski - oddzielne dla każdej pozycji licznika. Przy pomocy oferowanych kabli, TC-Pro482xx można łączyć z komputerem bezpośrednio przez RS-232 lub przez konwerter USB/RS-232 . Zasilanie 100-240VAC albo 15-24VDC (24VAC). TC-Pro482xx może być łatwo stosowany zamiennie w miejsce zdecydowanie droższych podobnych urządzeń, ze zwględu na identyczne działanie a nawet podobną stosowaną symbolikę.

Wybierany przez komputerowe programowanie lub klawiatury licznika sposób pracy:

 • odmierzanie czasu, podwójne albo dwuprogowe odmierzanie czasu ( generator taktu, impulsów )
 • jednoprogowy albo dwuprogowy licznik impulsów max 5kHz. Wybór aktywnego zbocza.
 • zliczanie w dół albo w górę. Liczenie rewersyjne ( sterowane góra/dół ) albo niezależne wejście w górę i w dół, współpraca z enkoderem impulsowym ( funkcja kwadraturowa ).
 • licznik plus licznik sumaryczny (totalny) - kasowane niezależnie
 • licznik ilości cyki ( ilość impulsów na cykl, liczenie ilości cykli )
 • miernik obrotów - tachometr z ustawianymi progami
 • blokowanie przycisków
 • możliwe programowanie i monitorowanie pracy na ekranie PC

WIĘCEJ o TC-Pro482xx, PROGRAM

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
H5KLR-8BI Dwukierunkowy licznik impulsów


DWUKIERUNKOWY LICZNIK IMPULSÓW Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIKOWYM

Cyfrowy licznik pozwala na zaprogramowanie i zliczanie zadanej ilości impulsów, po której nastąpi przełączenie wbudowanego przekaźnika. Zliczanie może zachodzić w dwóch kierunkach np. impulsy podawane przez jedno wejście mogą być dodawane lub odejmowane przez zmianę stanu na wejściu drugim albo przez dwa niezależne wejścia ( jedno zwiększa , drugie zmniejsza stan). Licznik H5KLR-8B potrafi zliczać impulsy z enkodera z uwzględnieniem kierunku jego obrotów.Bardzo łatwe programowanie sposobu działania realizowane jest przyciskami. Ustawiana maksymalna szybkośc zliczania to 1000Hz albo 30Hz. Zastosowano typowe oznaczenia trybów pracy. Zastosowanie :
 • zliczanie i wskazywanie impulsów z czujników stykowych , indukcyjnych PNP , optycznych PNP itp.
 • kończenie procesu po osiągnięciu zadanej ilości impulsów ( przełączenie wyjścia )
 • zliczanie rewersyjne, współpraca z enkoderem impulsowym
 • kontrola ruchu przez zliczanie impulsów
 • wspomaganie układów z powolnymi sterownikami programowalnymi

WIĘCEJ o H5KLR-8BI


Więcej informacji- kliknij
H5KLR-11I Dwuprogowy licznik impulsów


DWUPROGOWY LICZNIK IMPULSÓW Z DWOMA WYJŚCIAMI PRZEKAŹNIKOWYMI

Cyfrowy licznik H5KLR-11I umożliwia zaprogramowanie i zliczanie impulsów z dwoma ustawianymi progami, po których nastąpować będzie przełączanie wbudowanych dwóch przekaźników. Zliczanie może zachodzić w jednym ustalonym kierunku ( zwiekszanie lub zmniejszanie stanu) Licznik ma dwa wyjścia i dwa wejścia - licznikowe i zerujące. Bardzo łatwe programowanie sposobu działania realizowane jest przyciskami.Ustawiana maksymalna szybkość zliczania to 1000Hz albo 30Hz Typowe zastosowanie :
 • zliczanie i wskazywanie impulsów z czujników stykowych , indukcyjnych PNP , optycznych PNP itp.
 • zmiana lub kończenie procesów po osiągnięciu zadanych ilości impulsów ( przełączanie dwóch wyjść, przy dwóch progach, )
 • kontrola ruchu przez zliczanie impulsów
 • wspomaganie układów z powolnymi sterownikami programowalnymi

WIĘCEJ o H5KLR-11I


Więcej informacji- kliknij
H8DA Licznik impulsów albo czasu


H8DA UNIWERSALNY LICZNIK IMPULSÓW albo PRZEKAŹNIK CZASOWY ( TIMER)

Uniwersalny licznik H8DA służy do liczenia impulsów i przełączania wyjœć po osiągnięciu ustawianych progów, albo do pracy jako przekaźnik czasowy ( Timer ). Działanie w trybie licznika impulsów albo przekaźnika czasowego można określać przez wybór ustawień - dostępnych trybów pracy. Urządzenie ma dwa wyjścia i trzy wejścia. Bardzo łatwe programowanie sposobu działania, realizowane jest przyciskami. Maksymalna szybkość liczania to 10000Hz, minimalny czas 1mS. Typowe wykorzystanie:
 • W trybie licznika: zliczanie ( góra/dół, enkoder ) impulsów, przełączanie wyjść po osiągnięciu zadanych ilości
 • w trybie przekaźnika czasowego:jednokrotne albo cykliczne przełączanie wyjść uzależnione od mijającego czasu.
 • Obsługa czujników stykowych, indukcyjnych, optycznych, PNP albo NPN.
 • ekspozycja stanów wejść wyjść, liczników

WIĘCEJ o H8DA


Więcej informacji - kliknij
H3C-R Przekaźnik czasowy

Więcej informacji - kliknij

TC-Pro482... Przekaźnik czasowy


PRZEKAŹNIK CZASOWY, TIMER

Przekaźniki czasowe stanowią grupę urządzeń sterujących, odliczających zadany czas jako opóźnienie sygnału wejściowego, włączenia zasilania ewentualnie pracy cyklicznej ( taktowania ). Przekaźnik czasowy ( Timer ) może mieć lub nie wejścia sterujące, róznić się rodzajem wyjść i możliwymi trybami pracy. W urządzeniach alanogowych ( H3C-R ) zadawanie czasu wykonywane jest pokrętłem a w cyfrowych ( TC-Pro482 ) przyciskami

Oferowane modele:
 • H3C-R
 • H3C-R11
 • TC-Pro482 ...
WIĘCEJ o PRZEKAŹNIKACH CZASOWYCH

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
AT-503 Mikroprocesorowy regulator


AT-503 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY albo INNYCH WIELKOŚCI

Regulator AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury albo innych wielkosci w trybie PID. Przy prawidłowo dobranych parametrach PID regulator zapewnia optymalny czas dochodzenia do zadanej wartości bez nadmiernych oscylacji wynikających z bezwładności obiektu. AT-503 potrafi samoczynnie ustawić parametry regulacji PID, dzięki funkcji "Auto Tuning". Urządzenie posiada dwa wskaźniki wartości aktualnej i zadanej, wykorzystywane również w czasie programowania przyciskami. Do wejścia można podłączyć czujnik typu PT100, JPt100 lub termoparę K,J,T,R ... albo w innym wykonaniu sygnał 0-10V Wyjście regulacyjne stanowi styk przekaźnika z sygnalizacją LED oraz regulacyjny sygnał 4-20mA albo 0-10V. Wyjście alarmowe to również styk przekaźnika i trzy diody LED. Regulator może kontrolowac grzanie lub chłodzenie ( zwiększanie lub zmniejszanie ).
Dołączamy przetłumaczoną instrukcję i naszą instrukcję skróconą.
Podstawowe parametry :
 • zasilanie: 100-240VAC
 • współpraca z Pt100, JPt100 lub termoparą (H,J,T,R,E,S,B,N), albo wejście 0-10V ( inny typ )
 • wyjście regulacyjne: przekaźnik 5A/250VAC oraz 4-20mA albo 0-10V, alarmowe przekaźnik
 • regulacja: PID (z funkcją autoregulacji), PI, P, ON/OFF
 • dokładność: +/- 0,3% lub +/- 2st.C
Oferowane modele AT-503-1141-000, AT-503-1161-000, AT-503-6141-000 ( wejście 0-10V )

WIĘCEJ o AT-503


Więcej informacji - kliknij
DR-4524 zasilacz 45W

Więcej informacji - kliknij
DR-60-24 zasilacz 60W

Więcej informacji - kliknij
DR-120-24 zasilacz 120W

ZASILACZE IMPULSOWE na szynę DIN 35

 • Napięcie zasilania 85-265Vac lub 120-370Vdc
 • Napięcie wyjściowe 12Vdc, 24Vdc
 • Moc wyjściowa: 30W, 45W, 60W, 75W, 120W, 240W
 • Wbudowany układ soft-start
 • Znak CE
 • Zastosowanie: zasilanie systemów automatyki przemysłowej
Zasilacze rodziny DR i DRP przeznaczone są do zasilania urządzeń automatyki przemysłowej. Przystosowane są do montażu na szynie DIN 35mm. Model DRP-240 wyposażony jest w układ korekcji współczynnika mocy (PFC).

WIĘCEJ o zasilaczach


Więcej informacji - kliknij
czujniki KMS-25

Więcej informacji - kliknij
czujniki KMS-23


CZUJNIKI STYKOWE - KONTAKTRONOWE, MAGNETYCZNE

      Magnetyczny czujnik kontaktronowy składa się z dwóch elementów - magnesu , mocowanego do części ruchomej i stałego styku elektrycznego, zwierającego się z chwilą zbliżenia magnesu. Styk umieszczony jest w bańce szklanej, wypełnionej gazem obojętnym, co w połączeniu z minimalnym ruchem wykonywanym przez styki ( pod wpływem pola magnetycznego ) zapewnia większą szybkość działania i trwałość ( ponad milion ).
Zalety czujników kontaktronowych to: niska cena , większa niż mechanicznych czujników stykowych trwałość i szybkość, odporność na trudne warunki środowiskowe, działanie bez zasilania, współpraca z różnorodnymi rodzajami wejść urządzeń elektronicznych. Wady to konieczność stosowania magnesu, a w stosunku do indukcyjnych czujników zbliżeniowych ograniczona trwałość i mniejsza szybkość działania.
Typowe zastosowania to: badanie położenia elementów ruchomych takich jak osłony, drzwiczki, wykrywanie pozycji krańcowych, liczenie obrotów ( po uwzględnieniu trwałości ). Czujniki kontaktronowe często współdziałają z różnorodnymi dźwigienkami , zapadkami itp. Sam styk kontaktronowy może reagować na silne pola magnetyczne np. wytwarzane przez cewki z prądem stałym.

WIĘCEJ o czujnikach magnetycznych ( kontaktronowych )


Więcej informacji - kliknij
czujniki SICK

Więcej informacji - kliknij
czujniki TWT

Więcej informacji - kliknij
czujniki HIGHLY


INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

Zastosowanie: wykrywanie obecności metalu w strefie działania czujnika a przez to kontrola położenia i przemieszczania elementów. Podłączone do liczników, sterowników lub układów przekaźnikowych mogą liczyć elementy, obroty, pozycjonować lub kontrolować ruchome części. Wykrywanie metalu, zależnie od typu czujnika możliwe jest od 0 do 15mm Czujniki mogą pracować w trudnym środowisku - IP67 ( odporne na zapylenie i wodę ), zakres temperatur pracy -25oC do +70oC. Czujniki indukcyjne są bardzo trwałe i stosunkowo szybkie. Odpowiednio dobrane zapewniają dużą precyzję działania.
Podstawowy podział oferowanych czujników:
 • - trójprzewodowe z niezależnym wyjściem napięciowym, zasilane 10-30V DC , wyjścia NO lub NC, PNP albo NPN
 • - dwuprzewodowe, prądowe, zasilane 10-30V DC
 • - obudowy metalowe, gwintowany cylinder z czołem wbudownym lub nie
 • - obudowy prostopadłościenne, mocowane wkrętami
WIĘCEJ o zbliżeniowych czujnikach indukcyjnych
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
odbiciowy PF

Więcej informacji - kliknij
odbiciowy VTE

Więcej informacji - kliknij
odbiciowy TOO


CZUJNIKI OPTYCZNE

Zastosowanie: Wykrywanie elementów znajdujących się na drodze wiązki światła. Strefa działania od 0 do 10m
Podstawowy podział oferowanych czujników:
 • czujniki odbiciowe ( wiązka światła odbija się od przedmiotu i wraca do czujnika)
 • czujniki refleksyjne ( przedmiot przerywa wiązkę światła normalnie odbijaną od odblasku)
 • czujniki typu bariera (nadajnik i odbiornik są po przeciwnej stronie przedmiotu)
 • czujniki świadłowodowe (wiązki światła prowadzone są światłowodami)
 • wyjście półprzewodnikowe - tranzystor
 • wyjście przekaźnikowe
 • różne napięcia zasilania
WIĘCEJ o czujnikach optycznych
W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
PT0-10 czujnik temperatury z przetwonikiem


Więcej informacji - kliknij
przetwornik ST-5310


PRZETWORNIKI I CZUJNIKI TEMPERATURY

  Przetworniki mają za zadanie przetworzyć zmieniający się pod wpływem temperatury parametr czujnika ( np. rezystancję, napięcie ) na sygnał elektryczny, dogodny do przesyłania i ostatecznego pomiaru. Poza czujnikami rezystancyjnymi i termoparami ostatnio często wykorzytsywane są czujniki półprzewodnikowe. Tak więc sygnał z czujnika może mieć postać niewielkich zmian napiecia czy rezystancji a w przypadku scalonych czujników z wbudowanym układem elektronicznym może to być nawet informacja cyfrowa. Przetworniki można dzielić ze względu na:
 • typ wykorzystywanego czujnika temperatury ( np. pt100, termopara, półprzewodnik) i sposób jego podłączenia ( 2,3 lub 4 przewody )
 • zakres przetwarzania sygnałów tj. zakres mierzonych temperatur
 • rodzaj sygnału wyjściowego 0-10V lub 0-20mA lub 4-20mA
 • zasilanie , jego wielkość i sposób doprowadzenia. Typowe to wydzielone zaciski lub zasilanie przez pętlę pomiarową (4-20mA )
 • budowę i sposób montażu. Np. szyna 35mm typu DIN, głowica przy czujniku
 • warunki pracy czyli zakres dopuszczalnych temperatur dla samego przetwornika, wilgotność itd.

WIĘCEJ o czujnikach i przetwornikach temperatury


Więcej informacji - kliknij
pływakowy, kontaktronowy, pionowy

Więcej informacji - kliknij
pływakowy, kontaktronowy, poziomy

Więcej informacji - kliknij
Czujnik pływakowy 4A/250V

CZUJNIKI POZIOMU CIECZY

 • KSL-35-PP Czujniki pływakowe miniaturowe pionowe ze stykiem kontaktronowym max.0,5A/200V
 • KSL-88-PP Czujniki pływakowe miniaturowe poziome ze stykiem kontaktronowym max.0,5A/200V
 • Key Czujnik pływakowy typu "gruszka" ze stykiem przełącznym 4A/250V
Czujniki wykorzystywane są do kontroli poziomu cieczy. Konstrukcje miniaturowe zalecane są do instalacji z elektronicznymi sterownikami np. programowalnymi AF lub SR. Czujniki kontaktronowe, ze względu na zamknięcie elemenu stykowego w bańce szklanej wypełnionej gazem obojętnym, charakteryzują się ogromną trwałością, rzędu miliona zadziałań. Czujnik pływakowy "Key" może być stosowany do bezpośredniego załączania obwodów wykonawczych - niewielkich pomp , przekaźników itp.

WIĘCEJ o czujnikach poziomu cieczy


Więcej informacji - kliknij
AR-1521U Konwerter USB/RS232,485,422

Więcej informacji - kliknij

USB/RS-232 Konwerter USB/RS232


KONWERTERY USB / RS-232, RS-485, RS-422Oferowane modele:
 • AR-1521U ( USB / RS232 Rx Tx, RS485, RS422 - optoizolacja, Prolific )
 • UR 232 ISO ( USB / RS232 izolacja Rx Tx DTR RTS DSR CTS - FTDI )
 • USB / RS232 ( USB / RS232 Rx Tx DTR RTS DSR CTS - FTDI )
 • TRU-5322 ( RS232, RS485 / RS422, RS485 - optoizolacja )
WIĘCEJ o KONWERTERACH


Więcej informacji - kliknij
CM-180Moduł komunikacyjny

Więcej informacji - kliknij

Cxx-360Moduł analogowy, temeperaturowy


MODUŁY ROZPROSZONE RS-485, MODBUS


      Moduły rozproszone stanowią grupę urządzeń instalowanych lokalnie lub w pewnym oddaleniu, pozwalających na przesyłanie standardowym protokołem Modbus RTU informacji o wartościach liczbowych lub dwustanowych. Dzięki tym urządzeniom można np. połączyć ze sobą dwa oddalone sterowniki APB ( slave ) albo wymienić informacje z inną siecią RS-485, ewentualnie umieszczać w sterowniku APB odczyty oddalonych pomiarów analogowych, temperaturowych, dwustanowych. Urządzenia nadają się do przesyłania niezbyt dużych ilości danych
Oferowane modele:
 • CM-180 moduł komuinkacjyjny, konwertujacy
 • CAI-360 12 wejść analogowych 0-10V albo 4-20mA
 • CDI-360 24 wejścia dwustanowe izolowane
 • CPT-360 9 wejść PT100, PT1000, KTY
 • CDIRO-360 8we/8wy dwustanowych
WIĘCEJ o modułach rozproszonych

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail


Więcej informacji - kliknij
ATC-863 Radiomodem

Więcej informacji - kliknij

ATC-1000 Bramka Ethernet TCP/IP


RADIOMODEMY,     BRAMKI ETHERNET TCP/IP


      Radiomodemy pozwalają na bezprzewodowe łączenie urządzeń np wygodne oddalenie panelu operatorskiego od sterownika. W czasie programowania wybiera się kanał ( częstotliwość pracy ) i parametry portu szeregowego

Podstawowe dane :
 • Pasmo 433 MHz
 • Komunikacja pół-dupleks
 • Maksymalna moc ATC-863 to 10mW ( 300m w wolnej przestrzeni )
      Bramki ethernetowe TCP/IP umozliwiają łączenie urządzeń, komputera przez sieci ethernetowe. Bramka o nadanym adresie IP połączona portem szeregowym ze sterownikiem będzie "widoczna" w sieci ethernetowej przez kartę sieciową komputera ewentualnie drugą bramkę. W czasie programowania wybiera się kanał ( częstotliwość pracy ) i parametry portu szeregowego

Podstawowe dane :
 • Porty RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet RJ45
 • Praca jako klient ( master ) albo serwer ( slave )
 • Program symulujący port com w komputerze z kartą sieciową
WIĘCEJ o radiomodemach i o bramkach ethernetowych

W sprawach technicznych proponujemy wysyłać e-mail

Więcej informacji - kliknij
Półprzewodnikowy przekaźnik przemysłowy ASR

Więcej informacji - kliknij
radiator do ASR


PÓŁPRZEWODNIKOWE PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE

  Prawidłowo wykonane i zainstalowane przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają praktycznie nieskończoną zdolność łączeniową . Przekaźniki elektromechaniczne ze względu na zużywanie się elementów mechanicznych i styków wytrzymują średnio od 50-100tys zadziałań. Tak więc tam, gdzie przełączanie jest częste, warto rozważyć zastosowanie półprzewodników. Jeśli zmienno prądowy przekaźnik półprzewodnikowy wyposażony jest w układ włączania w zerze tj. w chwili gdy wartość napięcia ma wartość 0 V,to dodatkowo osiąga się eliminację zakłóceń i wzrost niezawodności. Wyłączanie półprzewodnikowych przekaźników AC również zachodzi w zerze - naturalny sposób wyłączania triaka (elementu wykonawczego) UWAGA Przekaźniki AC nie mogą pracować w obwodach DC. Przekaźniki półprzewodnikowe mogą wymagać radiatorów !!! Niektóre parametry:
 • napięcie wejściowe ( sterujące ) 80-280VAC albo 4-32VDC
 • napięcie wyjściowe ( przełączane ) 24-280VAC
 • maksymalny prąd obciążenia z radiatorem 25A albo 40A albo 75A
 • włączanie i wyłączanie w zerze ( przy chwilowej warości napięcia 0V )
 • sygnalizacja stanu włączenia diodą LED
 • osłona ochronna

WIĘCEJ o przekaźnikach półprzewodnikowych


Więcej informacji - kliknij
HARL-3624 Siłownik elektryczny - aktuator


SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE - AKTUATORY

Siłowniki są elementami wykonawczymi tj. zamieniającymi sygnały sterujące na działanie mechaniczne . Spośród wielu wykonań, dużą popularnością cieszą się siłowniki teleskopowe napędzane silnikiem elektrycznym prądu stałego ( aktuatory ). Wykorzystywana przekładnia ślimakowa ( trzymana nakrętka, liniowo przesuwająca się po śrubie obracanej silnikiem ) zapewnia dużą siłę mechaniczną , przy małych mocach silników . Dodatkową ogromną zaletą tego typu siłowników jest samoistne blokowanie ewentualnego przemieszczania się przy wyłączonym silniku. Jeśli siłownik, poza wyłącznikami krańcowymi , wyposażony jest w impulsator, można zatrzymywać go w dowolnej pozycji na podstawie policzonej ilości impulsów. Tak więc ustawienia mogą być nie tylko dwustanowe ale i proporcjonalne do sygnału, precyzyjnie wykonywane. Siłowniki zbudowane na opisanej zasadzie dobrze nadają się do okresowego sterowania klapami, zasuwami, zaworami, bramami, jednak nie są tak szybkie i trwałe jak hydrauliczne , czy pneumatyczne.
Typowe zastosowanie :
 • Wielopozycyjne ustawianie klap, zasuw, dźwigni zaworów itp.
 • Otwieranie i zamykanie okienek wentylacyjnych np. w szklarniach, oddymianie
 • Pozycjonowanie anten lub baterii słonecznych
 • Przesuwanie podajników lub magazynów ( odbiorników ) elementów, materiałów sypkich itp.

WIĘCEJ o siłownikach


Kliknij by powiększyć
SZAFKA STERUJĄCA

Kliknij aby powiększyć
SZAFKA STERUJĄCA

SZAFKI STERUJĄCE

      Kompletne szafki sterujące wykonywane są na podstawie wymagań określanych przez klienta. W przedstawianych wymaganiach, poza opisem potrzebnych funkcji, można ustalać potrzebną jakość wykorzystywanych elementów takich jak: obudowa, elementy łączeniowe i sygnalizacyjne, czujniki itp. Szafki dostarczane są w formie gotowej do instalacji w systemie sterownia i sygnalizacji, co znacząco ułatwia realizację zadania. Zastosowanie sterowników programowalnych pozwala, poza podstawowym sterowaniem urządzeniami, realizować funkcje takie jak : powiadamianie głosem, zestawianie połączeń telefonicznych, zdalnego sterowania z klawiatury telefonu, akumulatorowego podtrzymania ( nadzorowanego ) pracy urządzenia , alarmowania syrenką , wyświetlania na wskaźniku LCD ( dotyczy sterowników APB i SR ) komunikatów i mierzonych wartości.


Kliknij by powiększyć
Komunikator

Kliknij aby powiększyć
Głośniki

URZĄDZENIE NAGŁAŚNIAJĄCE

      Urządzenie jest kompletnym systemem nagłaśniającym, przeznaczonym do odtwarzania komunikatów słownych i sygnałów alarmowania.

   Wybrane cechy urządzenia:

 • elastyczność systemu pod wzgledem ilości stosowanych głośników
 • wykorzystanie 10W głośników tubowych o dużej efektywności
 • zwiększenie niezawodności przez stosowanie wielu torów wzmacniających
 • w zależnosci od potrzeb, urządzenie wyposażane jest w moduł logiczny i foniczny do nagrywania oraz odtwarzania komunikatów słownych, generatory i wzmacniacze sygnałów różnych syren, mikrofon zewnętrzny, akumulator zapewniający pracę mimo braku energii elektrycznej
 • możliwość automatyzowania działania w ramach możliwości programowania wbudowanego sterownika
 • możliwość zdalnego sterowania urządzeniem i odtwarzania komunikatów przez linię telefoniczną

TELMATIK