BUDOWA I DZIAŁANIE WSKAŹNIKA TC2400

      TC2400 jest małym urządzeniem licząco-wskazującym o ustawianym przeznaczeniu, przystosowanym do montażu w okienku tablicy lub maszyny. Obudowa urządzenia wyposażona jest w łatwo przesuwane jarzmo, blokujące urządzenie wsunięte w otwór montażowy. Od strony frontowej widoczny jest ośmiopozycyjny wskaźnik LCD o wysokości cyfr 8mm. W tylnej części modułu znajdują się cztery zaciski śrubowe. Są to trzy wejścia urządzenia i zacisk wspólny ( masa ), do których można podłączać elementy stykowe lub czujniki przez tranzystor jak na rysunku. Uaktywnienie wejścia TC2400 polega na zwarciu go z zaciskiem wspólnym ( masą ). W pierwszym etapie uruchomienia wybiera się wymaganą funkcję ( rodzaj pracy urządzenia ) wraz z właściwościami. Łącznie, do dyspozycji jest jedno z 23. ustawień ( jeden z 15. liczników czasu, 6. liczników impulsów, miernik częstotliwości, tachometr ). Zerowanie stanu licznika impulsów lub czasu, wykonywane jest przez wysterowanie wejścia zerującego. Możliwość zerowania przyciskiem frontowym zależy od stanu wejścia zezwalającego. Dzięki wykorzystaniu technologii CMOS i niepodświetlonego wskaźnika LCD, całkowicie wystarczające jest zasilenie urządzenia pojedynczym ogniwem alkalicznym typu LR1 ( w komplecie). Takie rozwiązanie ułatwia instalację i zapewnia pracę TC2400 niezależnie od zasilania zewnętrznego.
UWAGA: Ze względu na indukowanie się napięć, bezpośrednie doprowadzenia powinny być możliwie krótkie ( < 2m )
Frontowy przycisk przeznaczony jest tylko do używania sporadycznego.


WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE


 

Ściągnij informacje o liczniku :     instrukcja ( j. polski, 68kB )   

POWRÓT DO OFERTY        CENY