Systemy rozproszonych modułów wejść-wyjść

#TELMATIK

MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM-180

Moduł CM-180 przeznaczony jest do konwertowania różnych rodzajów protokołów komunikacyjnych, łączenia sieci o różnych parametrach czy rodzajach urządzeń , wykorzystujących interfejsy RS 232/485. Uniwersalność zastosowania wynika z możliwości łatwej zmiany oprogramowania i tym samym, dostosowania działania modułu do potrzeb użytkownika. Istnieje baza oprogramowań implementujących wymaganą konwersję protokołów i parametrów transmisji.

Pozwala to np. łączyć ze sobą urządzenia typu slave, albo dwóch sieci pracujących z różnymi prędkościami. Ogólnie, moduł CM-180 to definiowane niezależnie dwa porty komunikacyjne ( po każdej stronie jest 232 i 485 ), tworzona i zapisywana lista poleceń Modbus, oraz wspólny obszar pamięci modułu. Dużą zaletą CM-180 jest izolacja optyczna portów komunikacyjnych, co ułatwia montaż i zwiększa odporność na awarię.

WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE

I

Dwa porty komunikacyjne. COM1 (RS-232/RS-485) i COM2 (RS-232/RS-485)

I

Zasilanie 12-30V

I

Programowalny wybór trybu pracy( Loader). Np. CM-180-8 to MODBUS RTU Slave / MODBUS RTU Slave. Inne to RTU Master/RTU Master albo RTU Slave/RTU Master iinne wymienione w instrukcji

I

COM1 izlolowany optycznie od COM2

I

Obsługa protokołów MODBUS RTU/ASCII i innych

I

Bezpłatny program CM180conf do tworzenia i zapisu listy poleceń ( konfiguracji )

#TELMATIK

MODUŁY KOMUNIKACYJNE CAI, CDI, CPT-360

Moduły CAI-360, CDI-360, CPT-360 to grupa urządzeń rozproszonych, mających określone wejścia / wyjścia, porty RS-485 i komunikujących się w sieci protokołem Modbus RTU. Zależnie od modelu ( CAI, CDI,CPT ), moduły mogą mieć wejścia analogowe albo dwustanowe, ewentualnie dostosowane do czujników temperatury PT-100.

Moduł CDIRO-360, to 8 wejść / 8 wyjść dwustanowych. Oddalone moduły rozproszone, zaprogramowane do pracy W trybie master, mogą przesyłać informacje do rejestrów sterownika APB.

WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE

I

komunikacja RS-485 protokołem Modbus RTU MAster albo Slave

I

CAI-360 12 wejść napięciowych 0-10V albo prądowych 0-20mA, 4-20mA

I

CDI-360 24 wejścia separowane galwanicznie

I

zasilanie 18-30V

I

CPT-360 9 wejść do odczytów PT100

I

CDIRO-360 8 wejść binarnych i 8 wyjść przekaźnikowych

Adres

81-577 Gdynia
ul Księżycowa 20

Telefon

centrala (58) 624-95-05
kom. 502-093-233

E-mail

telmatik@telmatik.pl
telmatik@gmail.com

Pracujemy

od 8:00 do 16:00
p