Liczniki impulsów

#TELMATIK

TC-Pro482xx PROGRAMOWALNY LICZNIK IMPULSÓW albo PRZEKAŹNIK CZASOWY albo TACHOMETR ( miernik prędkości obrotowej) – DWA WYJŚCIA STERUJĄCE

TC-Pro482xx jest uniwersalnym urządzeniem licząco – sterującym wyposażonym w 6. pozycyjny wskaźnik główny i pomocniczy, dwa wejścia sygnałowe, dwa wejścia zerujące oraz dwa przekaźniki albo tranzystory wyjściowe. Urządzenie programuje się z klawiatury lub komputera. Korzystając z darmowego programu, bardzo prosto ustala się wymagany sposób pracy urządzenia, ze względu na automatycznie eksponowane charakterystyki dla wybranych ustawień. Wejścia mogą pracować jako napięciowe PNP lub beznapięciowe NPN. W czasie eksploatacji użytkownik bardzo łatwo może zmieniać nastawy, wykorzystując do tego frontowe przyciski – oddzielne dla każdej pozycji licznika. Przy pomocy oferowanych kabli, TC-Pro482xx można łączyć z komputerem bezpośrednio przez RS-232 lub przez konwerter USB/RS-232 . Zasilanie 100-240VAC albo 15-24VDC (24VAC). TC-Pro482xx może być łatwo stosowany zamiennie w miejsce zdecydowanie droższych podobnych urządzeń, ze zwględu na identyczne działanie a nawet podobną stosowaną symbolikę.

Wybierany przez komputerowe programowanie lub klawiatury licznika sposób pracy:

\

jednoprogowy albo dwuprogowy licznik impulsów max 5kHz.

Wybór aktywnego zbocza.
\

zliczanie w dół albo w górę.

Liczenie rewersyjne (sterowane góra/dół) albo niezależne wejście w górę i w dół, współpraca z enkoderem impulsowym (funkcja kwadraturowa).
\

licznik plus licznik sumaryczny (totalny) - kasowane niezależnie

\

odmierzanie czasu, podwójne albo dwuprogowe odmierzanie czasu

generator taktu, impulsów
\

licznik ilości cyki

ilość impulsów na cykl, liczenie ilości cykli
\

miernik obrotów - tachometr z ustawianymi progami

\

blokowanie przycisków

\

możliwe programowanie i monitorowanie pracy na ekranie PC

#TELMATIK

DWUKIERUNKOWY LICZNIK IMPULSÓW Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIKOWYM

Cyfrowy licznik pozwala na zaprogramowanie i zliczanie zadanej ilości impulsów, po której nastąpi przełączenie wbudowanego przekaźnika. Zliczanie może zachodzić w dwóch kierunkach np. impulsy podawane przez jedno wejście mogą być dodawane lub odejmowane przez zmianę stanu na wejściu drugim albo przez dwa niezależne wejścia ( jedno zwiększa , drugie zmniejsza stan). Licznik H5KLR-8B potrafi zliczać impulsy z enkodera z uwzględnieniem kierunku jego obrotów.Bardzo łatwe programowanie sposobu działania realizowane jest przyciskami. Ustawiana maksymalna szybkośc zliczania to 1000Hz albo 30Hz. Zastosowano typowe oznaczenia trybów pracy.

Zastosowanie :

\

zliczanie i wskazywanie impulsów z czujników stykowych , indukcyjnych , optycznych , PNP albo NPN itp.

\

kończenie procesu po osiągnięciu zadanej ilości impulsów

przełączenie wyjścia
\

zliczanie rewersyjne, współpraca z enkoderem impulsowym

\

kontrola ruchu przez zliczanie impulsów

\

wspomaganie układów z powolnymi sterownikami programowalnymi

#TELMATIK

DWUPROGOWY LICZNIK IMPULSÓW Z DWOMA WYJŚCIAMI PRZEKAŹNIKOWYMI

Cyfrowy licznik H5KLR-11I umożliwia zaprogramowanie i zliczanie impulsów z dwoma ustawianymi progami, po których nastąpować będzie przełączanie wbudowanych dwóch przekaźników. Zliczanie może zachodzić w jednym ustalonym kierunku ( zwiekszanie lub zmniejszanie stanu) Licznik ma dwa wyjścia i dwa wejścia – licznikowe i zerujące. Bardzo łatwe programowanie sposobu działania realizowane jest przyciskami.Ustawiana maksymalna szybkość zliczania to 1000Hz albo 30Hz Typowe zastosowanie :
\

zliczanie i wskazywanie impulsów z czujników stykowych , indukcyjnych , optycznych , PNP albo NPN itp

\

zmiana lub kończenie procesów po osiągnięciu zadanych ilości impulsów

przełączanie dwóch wyjść, przy dwóch progach,
\

kontrola ruchu przez zliczanie impulsów

\

wspomaganie układów z powolnymi sterownikami programowalnymi

#TELMATIK

H8DA UNIWERSALNY LICZNIK IMPULSÓW albo PRZEKAŹNIK CZASOWY ( TIMER)

Uniwersalny licznik H8DA służy do liczenia impulsów i przełączania wyjœć po osiągnięciu ustawianych progów, albo do pracy jako przekaźnik czasowy ( Timer ). Działanie w trybie licznika impulsów albo przekaźnika czasowego można określać przez wybór ustawień – dostępnych trybów pracy. Urządzenie ma dwa wyjścia i trzy wejścia. Bardzo łatwe programowanie sposobu działania, realizowane jest przyciskami. Maksymalna szybkość liczania to 10000Hz, minimalny czas 1mS. Typowe wykorzystanie:
\

W trybie licznika: zliczanie ( góra/dół, enkoder ) impulsów, przełączanie wyjść po osiągnięciu zadanych ilości

\

w trybie przekaźnika czasowego:jednokrotne albo cykliczne przełączanie wyjść uzależnione od mijającego czasu.

\

Obsługa czujników stykowych, indukcyjnych, optycznych, PNP albo NPN.

\

ekspozycja stanów wejść wyjść, liczników

#TELMATIK

TC-2400 LICZNIK-WSKAŹNIK IMPULSÓW albo CZASU albo CZĘSTOTLIWOŚCI / Bateria /

TC-2400 jest miniaturowym, uniwersalnym licznikiem czasu albo impulsów albo częstotliwości ( bez wyjść sterujących ). Użytkownik, zależnie od potrzeb, może wybrać jedną z poniższych funkcji urządzenia i jej wariant. Urządzenie posiada własne bateryjne zasilanie, co pozwala na wykorzystanie go np. jako licznika czasu pracy maszyny z zachowaniem stanu.

Typowe zastosowanie to:

\

licznik czasu w wybranym formacie

dni,godziny,minuty,sekundy lub tylko godziny itd.
\

licznik impulsów z ustawianym zboczem wyzwalania i filtrem 50, 100 lub 600Hz

\

miernik częstotliwości od 2,5Hz do 1300Hz

\

tachometr w zakresie od 150 do 78000 obr/min

#TELMATIK

Pobierz

Adres

81-577 Gdynia
ul Księżycowa 20

Telefon

centrala (58) 624-95-05
kom. 502-093-233

E-mail

telmatik@telmatik.pl
telmatik@gmail.com

Pracujemy

od 8:00 do 16:00
p