#TELMATIK

BUDOWA I DZIAŁANIE WSKAŹNIKA TC2400

TC2400 jest małym urządzeniem licząco-wskazującym o ustawianym przeznaczeniu, przystosowanym do montażu w okienku tablicy lub maszyny. Obudowa urządzenia wyposażona jest w łatwo przesuwane jarzmo, blokujące urządzenie wsunięte w otwór montażowy. Od strony frontowej widoczny jest ośmiopozycyjny wskaźnik LCD o wysokości cyfr 8mm. W tylnej części modułu znajdują się cztery zaciski śrubowe. Są to trzy wejścia urządzenia i zacisk wspólny ( masa ), do których można podłączać elementy stykowe lub czujniki przez tranzystor jak na rysunku. Uaktywnienie wejścia TC2400 polega na zwarciu go z zaciskiem wspólnym ( masą ).

W pierwszym etapie uruchomienia wybiera się wymaganą funkcję ( rodzaj pracy urządzenia ) wraz z właściwościami. Łącznie, do dyspozycji jest jedno z 23. ustawień ( jeden z 15. liczników czasu, 6. liczników impulsów, miernik częstotliwości, tachometr ). Zerowanie stanu licznika impulsów lub czasu, wykonywane jest przez wysterowanie wejścia zerującego. Możliwość zerowania przyciskiem frontowym zależy od stanu wejścia zezwalającego. Dzięki wykorzystaniu technologii CMOS i niepodświetlonego wskaźnika LCD, całkowicie wystarczające jest zasilenie urządzenia pojedynczym ogniwem alkalicznym typu LR1 ( w komplecie). Takie rozwiązanie ułatwia instalację i zapewnia pracę TC2400 niezależnie od zasilania zewnętrznego.

#TELMATIK

WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE

I

LICZNIK CZASU

ilość pozycji – 8, wskazywanie : dni, godziny, minuty , sekundy lub ich 15 kombinacji, wykorzystywane wejścia- zerowanie, zezwolenie zerowania przyciskiem, zezwolenie na odliczanie . Dokładność – lepsza niż 5sek/dobę
I

MIERNIK CZĘSTOTLIWOśCI

zakres mierzonych częstotliwości 2,5Hz do 1300Hz Wyświetlanie 4 cyfr ( 2.500 – 1300 ). Sygnał mierzony podawany na wejście zgodnie z rysunkiem
I

Wymiary

zgodnie z rysunkiem w mm
I

Temperatura pracy

-10oC do 55oC
I

Wibracje

IEC60068-2-6
I

LICZNIKI IMPULSÓW

wybierany jeden z zakresu 50Hz, 100Hz, 600Hz , możliwość wybierania aktywnego zbocza tj., momentu zmiany stanu przy zwieraniu wejścia TC2400 lub dopiero przy jego rozwieraniu, maksymalny stan licznika 99999999 Zerowanie licznika wejściem zerującym lub przyciskiem o ile aktywne będzie zezwolenie
Impulsy zliczane podawane na wejście zgodnie z rysunkiem
I

TACHOMETR ( miernik obrotów)

zakres pomiarów od 150 obr/min do 78000 obr/min Wyświetlanie maksymalnie 5 cyfr ( 150-78000) Sygnał mierzony podawany na wejście zgodnie z rysunkiem
I

Waga

ok. 33g
I

Stopień ochrony

front – IP66, tył – IP20
I

Zakłócenia elektromagnetyczne IEC100-4-2

4kV powietrze / 2 kV dotyk, IEC1000-4-3: 10V/m ( 80MHz do 1GHz ), IEC 1000-4-4 1kV Input

#TELMATIK

Pobierz

Adres

81-577 Gdynia
ul Księżycowa 20

Telefon

centrala (58) 624-95-05
kom. 502-093-233

E-mail

telmatik@telmatik.pl
telmatik@gmail.com

Pracujemy

od 8:00 do 16:00
p