Sterowniki programowalne plc AF

#TELMATIK

BUDOWA I DZIAŁANIE STEROWNIKÓW plc AF

Sterowniki programowalne plc AF (Array-FAB) posiadają budowę modułową przystosowaną do montażu na szynie DIN ( typowej dla skrzynek energetycznych) lub z wykorzystaniem istniejących otworów. Sterowniki wyposażone są w wejścia rozróżniające zmiany dwustanowe lub ciągłe, wyjścia załączające wybrane odbiorniki oraz wewnętrzny, programowalny układ elektroniczny, realizujący pomiędzy wejściami i wyjściami żądane funkcje logiczne. Określony przez użytkownika sposób działania ( program ), zapamiętywany jest w nieulotnej pamięci sterownika plc. Program ( FBD, CFC ) przygotowywany jest w przyjaznej, graficznej formie, tj. schematu jak dla układów cyfrowych, następnie przesyłany do sterownika plc.

Komputer powinien być wyposażonego w złącze USB, RS-232 ewentualnie USB i konwerter . Zaletą wykorzystania komputera jest możliwość sprawdzenia poprawności całego projektu tj. symulacji działania sterownika plc przed jego kupnem. Natomiast funkcja monitorowania rzeczywistej pracy sterownika plc i przedstawianie efektu na ekranie w formie „podœwietlania aktywnych stanów”, bardzo ułatwia uruchomienie obiektu.

Dodatkowymi sygnałami wejściowymi dla programów sterowników mogą być informacje z wewnętrznego kalendarza i zegara czasu rzeczywistego RTC. Efektem działania jest uruchamianie wbudowanych przekaźników albo kluczy tranzystorowych w sterowniku,zgodnie z wgranym programem.

#TELMATIK

ZASTOSOWANIE :

Proste autonomiczne układy automatyki i kontroli takie jak:
I

sterowanie pracą automatycznych bram i drzwi

obsługa wyłączników krańcowych, przycisków, wyjść zdalnego lub miejscowego sterowania, włączanie silników, sygnalizacji
I

sterowanie systemami grzewczymi

termostaty pokojowe, zawory ,czujniki temperatury, pompy, klapy , wentylatorowe nadmuchy paleniska
I

automatyka budynków, oszczędnościowe sterowanie oświetleniem

wykorzystanie czujników ruchu lub otwarcia drzwi, określanie optymalnych czasów załączeń oświetlenia głównego na podstawie znanych potrzeb lub pomiaru długości czasu uruchomienia przycisku, eliminacja łączników krzyżowych
I

sterowanie zależne od czasu rzeczywistego

np. automat właczający dzwonki szkolne, w firmach przełączanie dostępu do telefonicznych linii miejskich zależnie od czasu lub podanego hasła
I

sterowanie procesami produkcyjnymi, rolnymi, ogrodniczymi oraz nadzorowanie prawidłowości ich przebiegu

możliwość wykorzystania większości osiągalnych czujników i elementów wykonawczych. Nadzorowanie i automatyzowanie parametrów procesów, sygnalizowanie (równiez głosem) przekroczenia wartości dopuszczalnych
I

sterowanie pracą pojedynczych urządzeń np. maszyn do pakowania

I

wstępne ostrzeganie lub alarmowanie w przypadkach zagrożeń i awarii

np. głosem o naruszeniu strefy chronionej, stanie urządzenia, obsługa typowych czujników ruchu, uruchamianie alarmów akustycznych , optycznych, powiadamianie głosem przez głośnik lub wybrane linie telefoniczne, itp.
I

zdalne sterowanie z klawiatury telefonu

po połączeniu z nadzorowanym obiektem lub po odebraniu automatycznego powiadomienia o alarmie można zdalnie załączać działanie określonej części programu sterownika, wybranych odbiorników itp.
#TELMATIK

WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE O STEROWNIKACH PROGRAMOWALNYCH plc AF ( FAB ):

Proste autonomiczne układy automatyki i kontroli takie jak:
\

wymiary

71 ( lub 126 ) mm x 58 mm, wysokość 90 mm
\

zasilanie znamionowe

100-240VAC (AF-…A) albo 14-20VAC/12V-24VDC (AF-…E) albo 10-28VDC (AF-…D)
\

wejścia

6 lub 12 wejść dwustanowych lub analogowych ( deklarowane w programie )
\

opóźnienie zmiany stanu z 0 na 1 i 1 na 0 typowo 50ms .

\

współpraca z modułem fonicznym AF-MUL ( opis poniżej )

\

nieulotna pamięć programu sterownika, pozwalająca zapamiętać do 127 bloczków logicznych FBD programu (64KB)

\

programowanie bloczkami funkcyjnymi FBD , CFC

\

temperatura pracy

-20 do +70 oC bez LCD lub z AF-LCD-B
\

zasilanie dopuszczalne

85-256VAC (AF-…A) albo 12-24VAC/10-28VDC (AF-…E) albo 10-28VDC (AF-…D)
\

sygnały wejściowe

odpowiednio do zasilania (0 -230VAC) lub (0-24VAC/DC) lub ( analogowe 0-10VDC)
\

wyjścia

4 albo 8 przekaźników albo tranzystorów. Wyjścia przekaźnikowe izolowane, tranzystorowe nie
\

zegar czasu rzeczywistego RTC i kalendarz z podtrzymaniem pracy po zaniku napięcia zasilającego

\

złącze sterownika do współpracy z komputerem

RS232, USB, RS485*
\

stopień ochrony

IP20
\

pobór mocy z zasilania przy włączonych wszystkich przekaźnikach 3W ( AF-10...) lub 5W (AF-20...)

\

wykrywany minimalny czas sygnału na wejściu 50mS

\

obciążalność wyjść

przekaźnikowe max10A dla obciążeń rezystancyjnych, tranzystorowe max 2A
\

rozłączalny panel klawiatury i wyświetlacza LCD ( HMI ) do zmiany parametrów bloków a w czasie pracy do dwustanowego wskazywania sygnałów wejść/wyjść

możliwa praca bez panelu
\

oprogramowanie komputera pozwalające przygotować , sprawdzić przez symulację działania, przesłać lub odczytać oraz zapamiętać programy sterowników

Możliwe jest też monitorowanie pracy sterowników w trybie ciągłym ( przez RS, USB )
#TELMATIK

UPROSZCZONY OPIS URUCHOMIENIA STEROWNIKA plc AF

z wykorzystaniem komputera
1. Przed przystąpieniem do instalowania i uruchamiania układu automatyki, korzystnie jest wykonać uproszczony projekt. Powinien on zawierać założenia (wymagania) ustalone! z późniejszym użytkownikiem, co pozwala eliminować konieczne poprawki.
2. Na podstawie określonych wymagań należy sporządzić algorytm działania (mniej lub bardziej szczegółowy, symboliczny lub czasowy, zależnie od własnych przyzwyczajeń)
3. Po zainstalowaniu z CD lub internetu i uruchomieniu programu komputerowego „Quick II” należy utworzyć w nim nowy plik tj.nowy program sterownika – w programie Quick przycisk „New”. UWAGA: Program „demo” z polskimi opisami nie wymagają instalacji. Jednak do współpracy PC ze sterownikiem, konieczna jest pełna instalacja Quick II. Wszystkie programy pobrane z internetu wymagają rozpakowania (wyodrębnienia plików). Instalacja programu polega na uruchomienie pliku setup
4. Uwaga: osoby przyzwyczajone do stosowania symboliki styków, znajdą w instrukcji obsługi odpowiadające im symbole logiczne.
5. Wybrać typ sterownika, określony ilością wejść i wyjść, oraz wskazać miejsce zapamiętania ( save as) zbioru w otwartym okienku
6. Umieścić potrzebne elementy logiczne i funkcyjne w polu otwartego okienka („kliknąć” myszką element jednego z okienek w lewej części ekranu i umieścić go na żądanym miejscu pola „Logic”)
7. wykonać połączenia „przewodami” od wejść z lewej przez elementy logiczne do wyjść z prawej (przycisk „link”)
8. sprawdzić poprawność (przez symulację) działania zaprojektowanego programu, uruchamiając przycisk ” start”, a później wybierając wejścia istniejące w lewej częsci okienka „logic”. Stany wyjść sterownika wyświetlane aą z prawej strony okienka „logic”.
9. zmienić nunerację bloków tak, aby w jednej gałęzi narastała od wejścia do wyjścia sterownika (Nie musi kolejno) WAŻNE !
10. po wybraniu właściwego portu „com” przesłać program do sterownika ( przycisk „write”). Przy USB koniecznie przed podłączeniem kabla wgrać program jego obsługi ( sterownik ) Fabryczne ustawienia: kod 0001, adres 0
11. Przyciskiem „monitor” można uruchomić podgląd (w trybie ciągłym) działania sterownika podłączonego do komputera
#TELMATIK

SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH MODELI sterowników plc AF

Model plc AF Zasilanie Wejścia sterownika plc Wyjścia sterownika plc Inne
AF-10MR-A2 85-260VAC 6 -dwustanowe AC 85-260V 4 przekaźniki RTC, dołączany AF-HMI
AF-10MR-E2 12-24VAC/DC 6 -dwustanowe AC/DC 12-24V 4 przekaźniki RTC, dołączany AF-HMI
AF-10MT-E 12-24V DC 6 -dwustanowe DC 12-24V 4 tranzytory RTC, dołączany AF-LCD
AF-10MR-D2 12-24VDC 6 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC 4 przekaźniki RTC, dołączany AF-HMI
AF-10MT-D 12-24VDC 6 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC 4 tranzystory RTC, dołączany AF-LCD
AF-20MR-A2 85-260VAC 12 -dwustanowe AC 85-260V 8 przekaźników RTC, dołączany AF-HMI
AF-20MR-E2 12-24VAC/DC 12 -dwustanowe AC/DC 12-24V 8 przekaźników RTC, dołączany AF-HMI
AF-20MR-D2 12-24VDC 12 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC 8 przekaźników RTC, dołączany AF-HMI
AF-20MT-D2 12-24VDC 12 -analogowe lub dwustanowe 0-10-24V DC 8 tranzystorów RTC, dołączany AF-HMI
AF-MUL Rozszerzenie ( starsze AF )- moduł komunikatów słownych oraz połaczeń telefonicznych
AF-HMI podświetlany panel LCD z klawiaturą -Dołączany, do wszystkich modeli AF…2
AF-C2322 interfejs RS232 z kablem do połączenia sterownik AF…2 – komputer (programowanie, podgląd, taki jak APB).
AF_DUSB2 interfejs USB z kablem do połączenia sterownik AF…2 – komputer (programowanie, podgląd, taki jak dla APB). Konw. FTDI
AF-C485 interfejs RS485 z kablem do połączenia starsze AF – sieć sterowników – komputer (również łączenie AF na duże odległości)
AF-C232/485 konwerter RS232/RS485 do połączenia komputer RS232 – sieć starsze AF
AF-COPY moduł przenoszenia ( kopiowania i odczytu ) programu pomiędzy starsze AF
konwerter USB/RS232 konwerter USB/RS232 (FTDI) do komputerów bez portu RS232
#TELMATIK

Certyfikaty

Adres

81-577 Gdynia
ul Księżycowa 20

Telefon

centrala (58) 624-95-05
kom. 502-093-233

E-mail

telmatik@telmatik.pl
telmatik@gmail.com

Pracujemy

od 8:00 do 16:00
p