#TELMATIK

PT0-10 Czujnik temperatury z przetwornikiem do sterowników APB, SR, AF, innych

PT0-10 jest zespołem cyfrowego czujnika temperatury DS18B20 i układu przetwornika sygnału cyfrowego na napięcie wyjściowe 0-10V. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do mierzonej temperatury w zakresie określanym przez zamawiającego. Można więc wybrać dowolny zakres z przedziału od -50 do +120 stopni C, któremu odpowiadać będą zmiany sygnału wyjściowego 0-10V. Jeśli interesujące nas graniczne temperatur to np. 20 i 70 stopni, PT0-10 pozwala ograniczyć zakres przetwarzania tylko do tych wartości. Oznacza to pomiar w optymalnym zakresie 50 stopni / 0-10V, zamiast nadmiarowego zakresu np. 0-100 stopni ( z potrzebną dwukrotnie większą rozdzielczością pomiaru ). Podejście takie ma znaczenie dla zapewnienia dokładności pomiaru przy ograniczonej rozdzielczości przetwarzania wejść sterowników. Sam cyfrowy czujnik temperatury w obudowie TO-92 połączony jest z układem przetwornika trójżyłowym kablem o długości 2m albo 5m, który może być przedłużany skrętką do kilkunastu metrow lub skracany do min. 0,2m . Długie połączenie przetwornika do sterownika powino być ekranowane ( uziemione jednostronnie ), aby ograniczyć wpływ zakłóceń na analogowy sygnał 0-10V. Do znacznego przedłużania połączenia samego czujnika i płytka, polecana jest tzw. skrętka z koralikiem ferrytowym. Płytka elektroniczna pasuje do obudowy KMz-105 (DIN) lub KM-2 (montaż wkrętmi). Oferowane są też wykonania PT0-10w z wodoodpornymi czujnikami.

Podstawowe dane:

Z

Graniczne temperatury pracy

-50 stopni C, +120 stopni C
Z

Zakres mierzonych temperatur

określany przez zamawiającego
Z

Rozdzielczość pomiaru

0,1 stopnia
Z

Dokładność pomiaru

0,5 stopnia (możliwa poprawa w PLC)
Z

Sygnał wyjściowy

0-10V (0-20mA z rezystorem 500)
Z

Obciążalność wyjścia

do 50mA
Z

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

tak
Z

Napięcie zasilania

12-24V
Z

Wymiary

przetwornik 36x42mm, czujnik śr. 5mm albo wodoodporny śr. 6mm

#TELMATIK

PT0-10 instalacja przy większych odległościach

Czujnik PT0-10 dostarczany w postaci płytki i oddalonego o 2 albo 5m czujnika cyfrowego można zastosować w instalacji przekraczającej podane długości. W przypadku przedłużania połączenia cyfrowego należy stosować tzw. skrętkę ( popularne przewody ekranowane maja duże pojemności pasożytnicze ) o możliwie dużym przekroju i ewentualnie koralik ferrytowy ( filtr dolnoprzepustowy ) przy płytce. Połączenie analogowe płytki ze sterownikiem lepiej wykonać przewodami z oplotem (ekranem ), jednostronnie połączonym z masą. Rezystancję wejścia sterownika warto zmniejszyć przez dołšączenie rezystora ( 470 do 1 k ) Pozwala to na zmianę charakteru sygnału w samej linii z napięciowego 0-10V na prądowy ( np. 0-20mA ) . Płytki elektroniczne pasują do obudowy KMz-105 (DIN) lub KM-2 (montaż wkrętmi).

Podstawowe dane:

Z

Graniczne temperatury pracy

-50 stopni C, +120 stopni C
Z

Zakres mierzonych temperatur

określany przez zamawiającego
Z

Rozdzielczość pomiaru

0,1 stopnia
Z

Dokładność pomiaru

0,5 stopnia
Z

Sygnał wyjściowy

0-10V
Z

Obciążalność wyjścia

do 50mA
Z

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

tak
Z

Napięcie zasilania

12-24V
Z

Wymiary

przetwornik 36x42mm, czujnik 5mm

#TELMATIK

PCT0 Czujnik temperatury z przetwornikiem do sterowników APB

Półprzewodnikowy czujnik temperatury PCT0 jest prostym i tanim zastosowaniem półprzewodnikowego elementu LM-35 do pomiaru temperatury w zakresie 0-100oC . Element ten zapewnia dobrą liniowość typowo 0,2oC, jednak przez producenta nie jest on skalowany w jednym punkcie z taką dokładnością ( korekcja w APB ). Przez selekcję półprzewodników LM-35 i dobór elementów w dobudowanym układzie elektronicznym zamieniającym wskazania LM-35 z 10mV/oC na prąd w pętli 0-20mA uzyskano dokładność PCT0 nie gorszą niż +/- 0,6oC. Czujnik PCT0 stosowany jest do pomiaru temperatur w pomieszczeniach, kanałach wentylacyjnych , pośredniego pomiaru temperatury cieczy przez pomiar temperatur rur, zbiorników itp. Ze względu na dopuszczalną temperaturę złącza półprzewodnikowego, czujniki półprzewodnikowe nie powinny być stosowane w miejscach, gdzie temperatura przekracza 125oC. Przykład podłączenia czujnika do analogowego wejścia sterownika przedstawia rysunek. Zmianom temperatur 0-100oC odpowiada zmieniający się prąd w pętli 0-20mA. Prąd ten zamieniany jest na spadek napięcia 0-10V, mierzony przez sterownik. Zmieniając wartość rezystora pomiarowego można ograniczyć zakres pomiarowy np. do 0-50oC. Razem z PCT0 dostarczane są dwa rezystory pomiarowe 1000omów. UWAGA: Dobierając zasilanie należy pamiętać o wymaganym minimalnym 5V spadku napięcia, jaki musi pozostać na czujniku PCT0. Np. przy zasilaniu sterownika i PCT0 z 12V zakres poprawnie mierzonych temperatur będzie ograniczony dp 70oC ( rezystor 500) lub 35oC ( rezystor 1k). Przy zasilaniu 15V już nie ma tego ograniczenia.

#TELMATIK

ST-5310 Przetwornik temperatury

Przetwornik przetwarza rezystancję czujnika PT 100 (PT 1000) na sygnał prądowy 4-20mA lub napięciowy 0-10V. Seria ST-5310 przeznaczona jest do montażu na szynie DIN. Przetwornik z wyjściem prądowym zasilany jest przez pętlę prądową (instalacja dwuprzewodowa). Element pomiarowy (PT100 lub PT1000) podłączany jest trój lub dwuprzewodowo. Przetwornik posiada możliwość kalibracji. Przetwornik znalazł zastosowanie w ciepłownictwie, klimatyzacji i jako element pomiarowy maszyn i urządzeń.

Pobierz

#TELMATIK

ST2610 Przetwornik temperatury

Przetwornik przetwarza temperaturę na sygnał prądowy 4-20mA lub napięciowy 0-10V. Seria ST-2610 przeznaczona jest do montażu naściennego w pomieszczeniach mieszkalnych, magazynach, halach fabrycznych i do pracy na zewnątrz budynków. Przetwornik z wyjściem prądowym zasilany jest z pętli prądowej (dwuprzewodowo).Element pomiarowy (PT100 lub PT1000) nie ulega uszkodzeniu przy przypadkowym kontakcie z wodą. Wysoka dokładność pomiarów i możliwość kalibracji pozwalają na zastosowanie przetwornika wszędzie tam gdzie wymagane są najbardziej rygorystyczne warunki pomiaru. Prosty montaż, optymalna ilość przewodów doprowadzeniowych i estetyka wykonania poszerzają zakres zastosowań urządzenia. Przetwornik znalazł zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w ogrodnictwie i klimatyzacji

Pobierz

#TELMATIK

Pobierz

Adres

81-577 Gdynia
ul Księżycowa 20

Telefon

centrala (58) 624-95-05
kom. 502-093-233

E-mail

telmatik@telmatik.pl
telmatik@gmail.com

Pracujemy

od 8:00 do 16:00
p